Hamerstukken week 36

– De gemeente Noordenveld verleent in principe medewerking aan het veranderen van een winkelbestemming in een woningbestemming op het perceel Kerkstraat 6A in Peize. In plaats van een winkelpand komen er in de toekomst twee woningen. Het aan het pand grenzende magazijn zal worden gesloopt. De winkel staat overigens al enige jaren leeg.
– Noordenveld stelde het ICO voor 2014 een subsidie beschikbaar van 179.369 euro en liet weten het voornemen te hebben de subsidierelatie met het ICO te beëindigen met ingang van 1 juli 2015. De directeur van het ICO tekende bezwaar aan tegen deze beslissing. In navolging van het advies van de Commissie wordt het bezwaarschrift door Noordenveld echter ongegrond verklaard. Het ICO is daar ondertussen per brief van op de hoogte gesteld.
-  De wethouders Plandsoen, Hamster en Bouman van respectievelijk Leek, Stadskanaal en Eemsmond worden namens de gemeente Noordenveld en 23 andere gemeenten gemachtigd de overeenkomst OOGO-jeugdplan te tekenen. Het OOGO staat voor Op Overeenstemming Gericht Overleg.