Hamerstukken week 40 “15

– De gemeente Noordenveld verleent onder voorwaarden een evenementenvergunning voor de Red Bull Kop over Kop ploegentijdrit op zondag 11 oktober in de gemeente Noordenveld. Ook zal een ontheffing Zondagswet verleend worden en wordt een Verkeersbesluit genomen. De verkeersmaatregelen kunnen tot gevolg hebben dat weggebruikers (ver) moeten omrijden of dat zij in sommige gevallen het gebied niet in kunnen of kunnen verlaten. Voor aanwonenden en aan het parcours gelegen bedrijven wordt een uitzondering gemaakt. Zij zullen via een brief worden geïnformeerd hoe zij van en naar hun woning/bedrijf kunnen komen.
– Noordenveld verleent medewerking aan het bouwen van een schuur aan de Meidoornlaan in Roden. Dat terwijl het bouwwerk afwijkt van de bestemmingsplanvoorschriften. Na stedenbouwkundig onderzoek acht de gemeente het aanvaardbaar om ten opzichte van het oorspronkelijke bijgebouw iets hoger en ook iets dichter op de perceelgrens te bouwen. Dit kan door een zogenaamde kruimelprocedure op te starten.
– Ondernemers die op grond van de specificaties in de Verordening BI-zones bijdrage plichtig zijn, ontvangen binnenkort de aanslag voor de BIZ-bijdrage. De raming van de subsidie 2015 wordt vastgesteld op 214.000 euro, op basis van de ingediende begrotingen van de Zakenkring Roden en het OCN/PM. Dit bedrag is de voorlopige subsidie, zijnde 90 procent van de geraamde opbrengst, minus de perceptiekosten en dit bedrag wordt aan de Stichting Ondernemersfonds Noordenveld overgemaakt. De definitieve subsidie kan afwijken van de raming. Egalisatie vindt achteraf plaats, op basis van ingediende jaarstukken. Dit gebeurt begin volgend jaar.