Hamerstukken week 41 “16

Noordenveld gaat de samenwerking met EVnetNL – beheer en onderhoud laadpalen elektrische auto’s- vernieuwen en continueren tot en met 31 december 2021. De gemeente faciliteert bovendien Smart Charging en creëert voorwaarden in het streven naar plaatsen van nieuwe palen. Noordenveld tekent een overeenkomst met EVnetNL en ElaadNl waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd.
– De sportschool aan de Dorpsstraat 10 in Nieuw Roden lijkt er dan tocht te komen. Noordenveld zegde in april van dit jaar al haar medewerking toe en verleende een maand later een vergunning. In juni van dit jaar kwam er echter een bezwaarschrift van Dorpsbelangen Nieuw Roden. Dat bezwaarschrift is onlangs behandeld door de commissie voor bezwaarschriften. Zij kwam tot de conclusie dat burgemeester en wethouders terecht een omgevingsvergunning hebben verleend en verklaarden derhalve het bezwaar ongegrond.
– OPON vroeg de gemeente een voorziening in de huisvesting onderwijs van 59.787,35 euro, Noordenveld honoreert deze vraag. Het geld is nodig om bouwkundige problemen bij De Poolster, ’t Spectrum en ’t Hoge Holt aan te kunnen pakken. De jaarlast van 5.381 euro zal worden gedekt uit vervangingsinvesteringen 2016 en zal worden opgenomen in de voorjaarsnota.
– De gemeente Noordenveld ondertekent de Verklaring Brede Impuls Combinatiefunctionaris 2017 en wil graag extra sport- en cultuurcoaches aanstellen: van 4,5 FTE naar 6,3 FTE. Daarvoor vraagt de gemeente rijkssubsidie aan en onderzoekt het met partijen de mogelijkheden voor cofinanciering voor de extra 1,8 FTE. De coaches vallen onder SportDrenthe en WiN en moeten bijdragen dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen aan de samenleving. Zij organiseren sport-, beweeg- en cultuuractiviteiten voor alle inwoners, samen met reguliere sport en cultuuraanbieders. Noordenveld wil de coaches bovendien inzetten om dé fietsgemeente te worden, en meent dat voor dit soort projecten structurele aanjagers nodig zijn.