Hamerstukken week 42

– Brandweer Peize heeft een buitenkast aangeschaft waarin een AED bij sporthal Peize geplaatst kan worden. Brandweer Peize is gestart met een AED-project, passend in het landelijke project ‘Brandweer op weg naar morgen’. Het project houdt in dat de vrijwilligers van de brandweer opgeleid zijn in reanimatie en het gebruik van de AED. Om optimaal en effectief hulp te kunnen verlenen in noodsituaties is het noodzakelijk dat er binnen Peize op verschillende plekken AED’s beschikbaar zijn aan de buitenkant van een locatie. De aanschaf van de kast (1100 euro) wordt gedekt vanuit het budget Wmo, in het kader van preventie.

– Een ten westen van Norg liggend bosgebiedje, waarvan de gemeente eigenaar is, wordt sinds lange tijd voornamelijk in de weekenden gebruikt als illegale crossbaan. Noordenveld is daar zat van en gaat over tot het nemen van maatregelen. Zo wordt er een greppel uitgegraven en een grondwal ontworpen bij de ingang van het crossterrein en wordt er een hekwerk geplaatst. Bovendien komt er een verbodsbord op het hek en worden enkele bomen gekapt. Een van de doelen van deze maatregelen is om het voor motorcrossers fysiek onmogelijk te maken om nog in dit gebied te kunnen crossen. Volledig uitsluiten dat de motorcrossers zich alsnog een route verschaffen om hier te kunnen crossen, is niet mogelijk. Het afsluiten van het terrein kan wel betekenen dat er een einde komt aan de aantrekkende werking waardoor het aantal illegale crossers in de gemeente afneemt.