Hamerstukken Week 43

– De gemeente Noordenveld wijkt af van artikel 7 lid E van het uitgifteprotocol. Dat houdt in dat bouwkavel 29 De Lange Streeken II in Peize die van optie is teruggekomen via loting aangeboden zal worden. Veertien dagen lang kunnen belangstellenden inschrijven. Op maandag 3 november om 16.00 uur zal notaris Herman Holland de loting verrichten. Mensen die zich ingeschreven hebben kunnen bij de loting aanwezig zijn.
– Wethouder Gerrit Alssema heeft van Noordenveld het mandaat gekregen om namens college van burgemeester en wethouders de contracten AWBZ-Wmo 2015 te ondertekenen. Het college heeft onlangs ingestemd met het aangaan van contracten met aanbieders die in 2015 en 2016 de maatwerkvoorzieningen begeleiding, dagbesteding en logeren zullen leveren in Noordenveld. Daarmee is de continuïteit van zorg in het kader van de overheveling van de AWBZ naar de Wmo 2015 gewaarborgd.
– Aan de Hoofdweg 32 in Veenhuizen wordt een bedrijfswoning gerealiseerd waarin begeleid wonen centraal staat. Op dit complex is nu Fleddervoort gevestigd. De initiatiefnemer is van plan een kleine zorginstelling te maken, met 24-uurs toezicht en zorg. De bewoners zullen beperkt zelfstandig kunnen opereren maar hebben bij sommige taken wat begeleiding nodig. In het gebouw zullen zes onzelfstandige appartementjes worden gerealiseerd door telkens twee cellen boven elkaar en naast elkaar samen te voegen. In het gymlokaal van het oude schooltje zal een gezamenlijke ruimte worden gemaakt waar de bewoners kunnen koken, eten en verder samenzijn. In het andere deel zal een beheerderswoning worden gerealiseerd, waarmee het toezicht en de hulpverlening op korte afstand zijn gewaarborgd. De gemeente wil in principe aan de plannen meewerken.