Hamerstukken week 44

– De gemeente Noordenveld gaat in het project Albertsbaan intensief samenwerken met Rieks Perdok. Perdok kan daarbij kennisnemen en de beschikking krijgen over vertrouwelijke informatie. Perdok zal daarom een integriteits- en geheimhoudingsverklaring tekenen. Namens de gemeente zal burgemeester Van der Laan dit document tekenen.

– Museum Kinderwereld krijgt ook voor 2015 een subsidie van 58.480 euro, hetzelfde bedrag als de subsidie van 2013. Het museum had voorts gevraagd om een voorschot vanwege de liquiditeitsproblematiek, maar op dat verzoek kan de gemeente niet ingaan.

– Noordenveld geeft planologische medewerking (onder voorwaarden) om verbouw en sloop van een woning aan de Hullenweg mogelijk te maken. Op die plaats was kwekerij ‘de Rode Pimpernel’ gevestigd. Voorwaarden zijn wel dat er geen zelfstandige woongelegenheid in het vrijstaande bijgebouw bij de bedrijfswoning ontstaat en de voorgevel van de woning wordt ongeveer negen meter achter de op de bestemmingsplankaart aangegeven gevellijn gebouwd.

– Noordenveld handhaaft een eerder genomen besluit. De gemeente gaat namelijk niet akkoord met de cofinanciering van provinciale zonnelening.