Hamerstukken Week 45

– De gemeente Noordenveld verstrekt een subsidie van maximaal tienduizend euro voor de begeleidingskosten voor de vorming van een nieuw schoolbestuur in Een. De subsidie is te scharen onder ‘gezamenlijke kosten onderwijs’. Bij de besluitvorming in de gemeenteraad om tot de bouw van een nieuw MFA en school in Een over te gaan heeft de gemeenteraad ook besloten dat beide basisscholen van OPON en COG op moesten gaan in één dorpsschool.
– Meneer woonachtig aan de Vaartweg in Peize mag van de gemeente Noordenveld het op zijn perceel rustende gemeentelijke beklemrecht afkopen. Meneer krijgt van de gemeente een aanbod om de beklemming van het perceel af te kopen voor een afkoopsom gelijk aan vijftig keer de jaarlijkse beklemhuur, 2431 euro, exclusief overdrachtsbelasting en kosten koper. Beklemrecht is een eeuwigdurend, ondeelbaar zakelijk recht van het gebruik van andermans grond. Het is een variant van erfpacht. De mogelijkheid om een beklemrecht te vestigen is afgeschaft, maar oude beklemrechten gelden nog zolang ze niet zijn afgekocht.
– De gemeente Noordenveld stelt voor de realisatie van de toneelvoorstelling ‘Verloren’ ter gelegenheid van zeventig jaar bevrijding een subsidie toe van vierduizend euro aan het 4 mei comité Roden. Daarnaast staat de gemeente garant voor een bedrag van vijf mille.
– De gemeente Noordenveld verleent in beginsel planologische medewerking voor het vestigen van het ‘mijnTafel’ winkelconcept in pand Kanaalstraat 52 in Roden, het pand waar voorheen Geert de Vries gevestigd was.
– Noordenveld werkt in principe ook mee Aan de verbouw van Groningerstraat 8 en 10 tot zes wooneenheden. Wel zal dan een wijzigingsplan opgesteld moeten worden.