Hamerstukken week 46 “15

– In afwijking van het beleid verleent de gemeente Noordenveld toch een omgevingsvergunning voor het kappen van een eik aan de H.W. Mesdagstraat in Nietap. De aanvrager vindt dat de eik gevaarlijk is, zorgt voor overlast en onevenredig veel onderhoud vraagt. Nadat de gemeente eerder een dergelijk verzoek afwees, stemt het nu tóch in met het kappen. Een van de redenen is dat het duidelijk is dat de boom in de toekomst alleen nog maar groter zal worden, meer overlast en mogelijke schade gaat veroorzaken en dat er in het kader van de zorgplicht acties zullen moeten worden ondernomen door de eigenaar. In dit geval heeft de gemeente een afweging gemaakt tussen deze specifieke situatie en het bomenbeleid.

– Noordenveld heeft de subsidies aan de grotere culturele instellingen vastgesteld. Stichting Openbare Bibliotheek Noordenveld krijgt op basis van de uitvoeringsovereenkomst 477.101 euro subsidie. In afwachting van de jaarstukken 2014 en de begroting voor 2016 krijgt de Stichting Mensinge Complex een voorlopige subsidie van 226.240 euro. De gemeente stelt 110.000 euro beschikbaar voor cultuureducatie in het schooljaar 2015-2016 en Museum Kinderwereld krijgt voor 2016 een subsidie van 58.480 euro.