Hamerstukken week 46

– Noordenveld heft de regelingen met betrekking tot de babs (buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand) aangepast.  De gemeente meent dat als ze de gereden kilometers voor huwelijken op locaties voor een babs gaat vergoeden, ze te maken krijgen met een administratieve rompslomp. Nu gaat Noordenveld een uur extra betalen als het gaat om een huwelijk op locatie. Dit komt neer op ongeveer 25 euro bruto. Voor een huwelijk op locatie maandag tot en met vrijdag na 17.00 uur en een huwelijk op de zaterdag op locatie betaalt de gemeente twee uur extra uit. Voor dergelijke huwelijken zal een toeslag worden opgenomen in de legesverordening.
-  Noordenveld stelt ten behoeve van de uitbreiding van het AH-filiaal in Roden een conceptovereenkomst op. Afgelopen woensdag was er een inloopbijeenkomst voor omwonenden. Ahold heeft verder aangegeven voor 1 december de vergunningsaanvraag in te dienen, teneinde medio 2015 een start te maken met de werkzaamheden om tot uitbreiding te kunnen komen.
– En opnieuw geeft de gemeente Noordenveld geen planologische medewerking aan het vestigen van een verlichtingswinkel in een pand aan de Ceintuurbaan Noord 122 in Roden. Deze beslissing had de gemeente al eerder genomen, aanvrager ging echter in verweer. Volgens de gemeente is echter geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.