Hamerstukken week 47 “15

 

– Het gecombineerde kunstwerk dat geplaatst was op de oude locatie van de bibliotheek in Roden is zoals bekend beklad en dan met name het onderdeel ‘Paal Boek’. Hoewel aanvankelijk afgesproken was dat het kunstwerk herplaatst zou worden naar de nieuwe locatie, blijkt dat zowel bibliotheekbestuur als kunstenaars niet aan verplaatsing hechten en akkoord gaan met afvoeren en vernietigen. Met uitzondering van het onderdeel ‘wijzende hand’, dat teruggaat naar de kunstenaars, wordt de rest van het kunstwerk vernietigd. Het onderdeel ‘gebarentaal’ is bovendien herplaatst op kosten van de bibliotheek.

– Met het vertrek van Hans van der Laan had de gemeente Noordenveld geen vertegenwoordigers meer in het bestuur van de VDG. Nadat VDG vroeg om een nieuwe bestuurder, vulde wethouder en locoburgemeester Henk Kosters die rol even in. Klaas Smid is thans aangewezen als vertegenwoordiger van Noordenveld.

– In de eerste rapportage 2015 maakte Novatec melding van een lichte overschrijding, maar zag daarin geen aanleiding de prognose in de begroting aan te passen. In de tweede rapportage is die aanleiding er wel en wordt het exploitatietekort in 2015 van 1.083.083 naar 1.321.000 euro bijgesteld. Dit betekent dat de bijdrage van Noordenveld aan Novatec in 2015 ook hoger wordt. De initiële raming van 313.891 euro wordt opwaarts bijgesteld naar 367.245 euro. Een verhoging dus van ruim 73.000 euro.