Hamerstukken week 48

– Noordenveld mandateert de burgemeester van Assen om mede namens de gemeente Noordenveld een contract voor 2015 met MEE Drenthe aft e sluiten voor cliëntenondersteuning. MEE Drenthe zal bovendien in 2015 met 3.722 euro gefaciliteerd worden om de coördinatie van integrale Vroeghulp in stand te houden en te integreren in het Drentse Ouder Kind Centrum. Bovendien levert Noordenveld een bijdrage van 12.960 euro aan de algemene voorziening en zal het MEE in 2015 met 12.350 euro faciliteren om cursussen en trainingen in stand te houden en om in samenwerking met Noordermaat te onderzoeken hoe het aanbod van beide partijen meer geïntegreerd kan worden.
-  Noordenveld heeft ingestemd met de verlenging van een jaar van het contract met Meyra Retail en Services van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 voor levering en onderhoud van Wmo hulpmiddelen.
– Ook stemde Noordenveld in met de verlenging van een jaar van het contract met Argonaut tot 1 januari 2016 voor medische en ergonomische advisering voor de uitvoering van de Wmo.
– De gemeente Noordenveld heeft de subsidie 2013 van Icare JGZ vastgesteld op 343.528 euro. De overschrijding van 11.260 euro wordt gedekt uit de CJG begroting van 2014.
– Aan de Postemastraat in Roden werden een garage en schutting gerealiseerd. De buren dienden over de bouwwerkzaamheden een bezwaarschrift in.  De bezwaarschriften zijn inmiddels behandeld ten overstaan van de Commissie. Daaruit blijkt dat de Commissie adviseert de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestaande besluit in stand te laten.