Hamerstukken week 5 ’15

– Op woensdag 18 maart worden de gecombineerde verkiezingen gehouden voor de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen. Bij de stembureaus heeft de gemeente twee wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren. De ruimte Vasalis aan de Rietdekker wordt verbouwd, dus moest de gemeente op zoek naar een andere locatie. Dit is de Mennozaal van de Doopsgezinde Gemeente aan de Padkamp in Roden geworden. Dorpshuis de Boswal in Een zal worden gesloopt. De exacte datum daarvoor is nog niet bekend. Om niet in de problemen te komen is school de Lindehof in Een gevraagd een stembureau in te richten. De school ging hiermee akkoord en zal stembureau 16 zijn.
– Het college van Noordenveld gaat de raad vragen om een investeringskrediet van 67.500 euro vanwege de huisvesting van het consultatiebureau van de GGD Drenthe in het Inwonersplein. Met de opening van het Inwonersplein zijn alle partijen met betrekking tot het organiseren van zorg en ondersteuning aan inwoners van de gemeente hierin gevestigd. Het consultatiebureau maakt al deel uit van het netwerk van het CJG en is een mooie aanvulling op het huidige aanbod. Het huisvesten van het consultatiebureau doet volgens het college recht aan een toegang voor zorg en ondersteuning binnen de gemeente. Huisvesting zal plaats moeten vinden in de zijvleugel op de begane grond. Vanwege de gevoeligheid met betrekking tot de doelgroep, moet deze vleugel worden afgescheiden van de rest van het gebouw. Met de verhuur van de ruimte aan het consultatiebureau wordt extra ruimte verhuurd en daarmee extra inkomsten gegenereerd. Deze ruimte ontstaat door in het gemeentehuis efficiënter gebruik te maken van de beschikbare ruimte.