Hamerstukken week 5 “17

  • De formele procedure voor het bestemmingsplan voor het ‘Gastenhuis’ dat aan de Schoolstraat in Roden zal komen, wordt gestart. Naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan meldde Waterschap dat er problemen zouden kunnen ontstaan met de ‘infiltratie van hemelwater’. Daar zijn echter diverse oplossingen voor mogelijk ten tijde van de vergunningverlening voor de bouw, en heeft dus nog geen gevolgen voor het bestemmingsplan.
  • Noordenveld geeft geen akkoord voor de bouw van twee compensatiewoningen aan de Bergveenweg in Veenhuizen. Wel wordt de indiener voorgesteld om gezamenlijk overleg te voeren om te komen tot een breed gedragen en ook haalbaar plan voor de invulling van het boerenerf. Indiener probeert dit al vanaf 2009 voor elkaar te krijgen. Op basis van de geldende sloopnorm is slechts één compensatiewoning mogelijk. Indiener vindt dit niet genoeg en komt bovendien telkens weer met nieuwe locaties.
  • Het college van Noordenveld verzoekt de Raad de verordening ‘verrekening bestuurlijke boete’ per direct in te trekken in verband met het vervallen van artikel 60B van de Participatiewet. De verordening verplichtte de gemeente onder andere om de zogenaamde ‘robuuste incasso’ vast te leggen in een verordening. Dit hield in dat de verrekening van de recidiveboete gedurende drie maanden kon plaatsvinden, zonder inachtneming van de beslagvrije voet. Een recidiveboete is een boete bij herhaaldelijk schenden van de inlichtingenplicht. Artikel 60B is vervangen vanwege het instellen van de Fraudewet.
  • Het college heeft het fusierapport ‘De Nieuwe Dorpsschool Veenhuizen’ vastgesteld. Het rapport zal nu voorgelegd worden aan de medezeggenschapsraden van de scholen De Veenster en De Vlinderhof. De scholen worden uitgeruild, waarvoor een raadsbesluit nodig is. De nieuwe samenwerkingsschool zal vallen onder COG Drenthe en dus niet onder OPON, waardoor De Vlinderhof na de fusie officieel opgeheven wordt. Een definitief voorstel volgt in maart.