Hamerstukken Week 51

– ‘Het Prijsparadijs’ in Roden heft van de gemeente Noordenveld een last onder dwangsom opgelegd gekregen wegens het in strijd met de bestemming gebruiken van de 1e Energieweg 17 in Roden voor detailhandel. Legalisatie van de winkel op deze plek is niet mogelijk. De eigenaar kan de overtreding ongedaan maken door het perceel niet langer te gebruiken voor detailhandel en de winkel te sluiten en gesloten te houden. De dwangsom bedraagt 4.950 euro per week met een maximum van 24.750 euro voor elke week dat de gemeente constateert dat het perceel gebruikt wordt voor detailhandel.

– Noordenveld verleent medewerking aan een kruimelafwijking van het bestemmingsplan Norgerduinen voor de uitbreiding van een recreatiewoning met een bijgebouw. Wel zal een planschadeovereenkomst opgesteld moeten worden. Noordenveld verleent ondermeer medewerking omdat de realisering van de uitbreiding geen consequenties zal hebben voor de verkeersveiligheid, de natuurwaarden ter plaatse van uitbreiding niet worden aangetast en er hoeven geen bomen gekapt te worden. De stedenbouwkundige heeft het bouwplan ook positief beoordeeld.

– Noordenveld gaat een raamcontract aan met acht zorgleveranciers voor de dienst ‘huishoudelijke hulp’ voor het jaar 2015. De indicaties voor huishoudelijke hulp afgegeven in 2014 zullen onveranderd blijven voor 2015 en 2016. Dit is in afwijking van eerdere besluitvorming.

– Het college heeft de raad laten weten dat Actium afziet van de bouw van een appartementencomplex op de Brinkhofweide. Bovendien stelt het de raad voor de gemeentelijke grondexploitatie Brinkhofweide te beëindigen en het positieve saldo van de gemeentelijke grondexploitatie Brinkhofweide en de vrijvallende middelen van de packagedeal conform de bestuursovereenkomst beschikbaar te stellen voor de sociale volkshuisvesting in Norg.