Hamerstukken week 52 “16

  • De gemeente Noordenveld legde een bewoner van een perceel aan de Hoofdweg in Peest een last onder dwangsom op. Dat gebeurde al in augustus, toen Noordenveld constateerde dat meneer een kapschuur bouwde zonder daar een vergunning voor te hebben aangevraagd. Meneer verkeerde, zo liet hij weten, in de veronderstelling dat dit niet nodig was. En dus tekende hij bezwaar aan. Dat bezwaar echter, werd door de bezwarencommissie van tafel geveegd waardoor het genomen besluit in stand blijft.
  • Noordenveld gaat door met handhavend optreden als het gaat om permanente bewoning van recreatiewoningen, zeker tot en met 2018. De klus wordt uitbesteed aan een extern bedrijf. Ondertussen is mevrouw Ondersteijn net als P.H. J de Jong namens de gemeente gemachtigd om namens het college op te treden bij de bezwarencommissie de Rechtbank Noord en de Raad van State. P.B. Freijssen is aangesteld als onbezoldigd ambtenaar en toezichthouder.
  • Noordenveld heeft het vastgestelde beheerplan voor Natura 2000 ter kennisgeving aangenomen en geen op- of aanmerkingen. In Noordenveld liggen in totaal drie van dit soort natuurgebieden met bijzonder flora en fauna.
  • Noordenveld verhoogt binnen de bestaande overeenkomst met SVM de financiering met twee ton, ten bate van de cofinanciering van de provinciale zonnelening voor 2017.
  • In de maand november is het hondenbezit in de gemeente gecontroleerd. De helft van de woonadressen was hierbij betrokken. De netto aanwas bleek 226 honden en twee kennels. Dit levert de gemeente extra geld op: 7367 euro. De kosten voor de controle, uitgevoerd door Legitiem BV, is 6792 euro. Daarmee komt de verwachting het onderzoek budgetneutraal uit te kunnen voeren, uit. In het nieuwe jaar wordt de andere helft van Noordenveld gecontroleerd.