Hamerstukken week 52

– De gemeente Noordenveld heft ingestemd met het gescheiden inzamelen van matrassen op het brengstation per 1 januari 2015. Noordenveld is akkoord gegaan met de offerte van Matras Recycling Europe. De kosten voor de burger worden overigens gehandhaafd op 0,13 cent per kilogram. Aanleiding voor de verandering is het feit dat de directie van Attero onlangs heeft besloten te stoppen met matrassenrecycling. De extra kosten die de gemeente gaat maken worden gedekt uit het budget van het Brengstation.

– Noordenveld laat Sportfondsen Nederland B.V. een meerjarig onderhoudsplan opstellen voor het Molenduinbad in Norg. De kosten – zesduizend euro- worden verwekt in de voorjaarsnota 2015. Het onderhoud van het zwembad bepaalt voor een groot gedeelte de hoogte van de budgetsubsidie die het zwembad van de gemeente ontvangt. Voor de vervolggesprekken tussen gemeente en de stichting is het daarom wenselijk dat zo snel mogelijk inzicht verkregen wordt in het toekomstig onderhoud van het zwembad.

– Noordenveld wil zich tot 2022 zwerfafval extra aanpakken. Jaarlijks zal op ambtelijk niveau bepaald worden welke maatregelen worden uitgevoerd. De variabele kosten van de maatregelen moeten onder de 36.000 euro per jaar zijn. De gemeente denkt bij de aanpak ondermeer aan gedragsbeïnvloeding, participatie, slimmere voorzieningen/middelen, prikkels ter beïnvloeding en slimmer beheer/opleidingen.