Hamerstukken week 7 “17

  • Noordenveld heeft de afnametermijn van de tien kavels aan de Okster in Roden – Roderveld IV – door Frisoplan B.V. verlengd tot en met 31 maart. De afnametermijn liep aanvankelijk tot 28 februari. De start van de bouw van de woningen staat gepland in mei van dit jaar.
  • Noordenveld heeft de randvoorwaarden vastgesteld voor de verkoop van de locatie OBS de Lindenhof in Een. Noordenveld is in principe bereid om op eigen kosten het geldende bestemmingsplan te wijzigen voor een passende en duurzame nieuwe bestemming met behoud van waarden. De verkoop zal via Mijn Makelaar Noordenveld lopen en de randvoorwaarden zijn vastgesteld in overleg met belanghebbenden als onder meer Plaatselijk Belang Een, Stichting Erfgoed Drenthe en de stedenbouwkundig adviseur. Het voormalige schooltje, ondertussen opgegaan in samenwerkingsschool de Schans, in Een geldt als provinciaal monument.
  • Het college stelt de raad van Noordenveld voor het uitvoeringskrediet van vier miljoen euro beschikbaar te maken voor Landschapsimpuls Leek – Roden. Bovendien stemt de gemeente in met de inzet van 2900 uren voor de komende twee jaar voor de programma’s Terheijl en Landschap Roden – Zuid. De planperiode loopt tot en met 2018 en daarom wordt voorgesteld alle programma’s ineens aan te vragen. De dorpsrand Roden – Oosteinde, de groene component, zal komend voorjaar afgerond worden. Wat betreft Roden Zuid zal er nog een aparte bestuursopdracht richting Raad komen. Dit zal in het eerste kwartaal van dit jaar worden opgepakt.