Hamerstukken week 8 “17

    • Noordenveld wil de samenwerking met International Welcome Center North voortzetten tot 2020. De daarmee gepaard gaande kosten worden gedekt uit de post ‘bevordering industrialisatie’. Noordenveld verleent het IWCN toestemming om namens de gemeente formaliteiten af te ronden. Het IWCN is er met name om bedrijven en instellingen rompslomp uit handen te nemen als het gaat om internationale kenniswerkers.
    • Meneer uit Nietap diende een handhavingsverzoek in bij de gemeente vanwege crossactiviteiten aan de Schapenweg in Nietap. De man beklaagde zich met name over geluids- en stankloverlast. Van de politie vernam Noordenveld dat de laatste melding dateert van mei 2016 en dat de politie terplekke toen geen strijdigheden aantrof. De eigenaar liet weten dat zijn kinderen wel eens een oefenrondje maakten op het terrein, en dat er van wedstrijden geen sprake was. Bovendien ging het om een activiteit die hooguit drie uur duurde. De gemeente oordeelde vervolgens dat er van een overtreding geen sprake is en besluit dus niet handhavend op te treden.
    • Noordenveld gaat het ontwerp bestemmingsplan ‘Locatie Esweg Nieuw Roden’ gewijzigd vaststellen net als de ‘Reactienota zienswijzen’. Er wordt in dit kader geen exploitatieplan vastgesteld, de kosten van grondexploitatie worden anderszins verzekerd. Bovendien moet er een beslissing genomen worden over de raadsvoorstellen inzake de aanpassing van de welstandsnota en over de verplaatsing van de bebouwde kom grens.
    • Noordenveld continueert de overeenkomst met de Stichting Provinciaal Drents Dierentehuis in Beilen. Zij vangen zwerfdieren op en dan met name honden en katten. De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang van deze zwerfdieren die binnen de gemeentegrenzen gevonden worden. Het budget van 8.279,52 euro blijft onder de aanbestedingsgrens van 15.250 euro. Bovendien zal jaarlijks voortgangsoverleg plaatsvinden.
    • Het college van Noordenveld vraagt de raad krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van bestuursopdracht ‘Symposium Norg e.o.’. Er zijn ondertussen twee prima bijeenkomsten georganiseerd en er is nu een nieuwe bestuursopdracht nodig. Doel is te komen tot een door betrokken gerealiseerde en gedragen visie voor het gebied Norgerduinen. Dit kost tijd en geld en dus moet er krediet komen.