Hamerstukken week 9 “17

    – De eigenaar van ‘Stal Rozenburg’ in Peize moet aan de bak, hem is namelijk een last onder dwangsom opgelegd door de gemeente Noordenveld. Een ingediende zienswijze haalde namelijk niets uit. De gemeente constateerde dat de eigenaar handelde in strijd met de milieuregelgeving. Er volgden gesprekken met de gemeente die er echter niet voor zorgden dat meneer aanpassingen deed. Nu zal hij dat wel moeten, op straffe van een boete van 200 euro per stuk vee tot een maximum van veertig mille. Meneer moet melkvee verwijderen uit het dierenverblijf die binnen 25 meter van de woning van de buren is gelegen en vleesrundvee verwijderen voor zover dit meer is dan vijftig stuks. Ook moet al het vee met geuremissiefactor verwijderd worden voor zover de geuremissie meer bedraagt dan 8 odour units op de gevel van geurgevoelige objecten.

    – Ook de eigenaar van het pand aan de Ceintuurbaan Noord waar thans een fitnesscentrum is gevestigd, krijgt een last onder dwangsom opgelegd. Noordenveld constateerde al in april 2016 dat het bedrijfspand verhuurd werd aan een mevrouw die niets met het fitnesscentrum te maken heeft, en dit is in strijd met het bestemmingplan, Vorige maand constateerde de gemeente dat de overtreding niet opgeheven is. En dus volgt een last onder dwangsom van 2.500 per maand met een maximum van 15.000 euro.
    – Noordenveld gaat een uitwerkingsplan opstellen voor de eerste fase ‘buiten Oosterveldweg’. Ook zal een bestemmingsplan opgesteld worden voor het gehele gebied buiten Oosterveldweg. Er zal voor de plannen een aanmelding ingediend worden bij het Ministerie van I&M.
    – Noordenveld gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met Veilig Thuis Drenthe en met andere Drentse gemeenten. Wethouder Wekema zal het samenwerkingsverband tekenen. Met de overeenkomst worden heldere, generieke afspraken tussen VTD en gemeenten gemaakt over termijnen, rollen en verantwoordelijkheid. Zo moet duidelijker worden wat en wanneer er iets van iemand verwacht wordt. De samenwerking wordt over een jaar geëvalueerd.