Hamerstukken Week50

– De gemeente Noordenveld stemt in met de overeenkomst voor levering van een inloopvoorziening en deze ter ondertekening voor te leggen aan Promens Care. Wethouder Alssema zal de overeenkomst ondertekenen. Op dit moment is er een inloopvoorziening in Noordenveld (Trefpunt Scheepstra) dat vanuit de AWBZ gefinancierd wordt. Deze financiering stopt per 2015. Hoewel de gemeente niet verplicht is een inloopvoorziening in te richten, is het wenselijk om voor de continuïteit van zorg deze inloopvoorziening in deze fase in stand te houden als algemene voorziening. De inloopvoorziening is op dit moment zes dagen per week open. Inwoners kunnen tegen betaling koffie, thee en een warme maaltijd krijgen. Er zijn ongeveer veertig kwetsbare inwoners die op dit moment gebruik maken van de voorziening. Deze inwoners hebben veelal een langdurige psychische beperking of een verstandelijke beperking.

– Een eik aan de Oude Velddijk in Peize wordt gekapt ondanks het geldende bomen beleidsplan. De kap wordt toch uitgevoerd vanwege de herstructurering van de laanstructuur.

– De gemeente Noordenveld stelt Bouwbedrijf Van der Sluis in de gelegenheid om voor eigen rekening en risico langs de Esweg in Nieuw Roden woningbouw te realiseren.