Handelsvereniging Nieuw Roden ter ziele

Nieuw Roden Centru

‘Iedereen vindt dat het moet blijven, maar niemand wil het doen’

NIEUW RODEN – De Handelsvereniging Nieuw Roden is niet meer. Het is over en uit met de ondernemersclub. Er was niemand meer te porren voor een bestuursfunctie. En ja, zonder bestuur houdt het op. Eeuwig zonde, volgens oud-voorzitter Jos Davina. “Je bent niet langer gesprekspartner voor de gemeente, je hebt nergens meer inspraak, eigenlijk ben je helemaal niks.”

Met deze woorden maakt Jos Davina, uitbater van de gelijknamige dorpskroeg, duidelijk hoe hij erover denkt. Nieuw Roden, dat het sowieso al niet gemakkelijk heeft omdat de nieuwbouw in het centrum maar niet van de grond wil komen en verschillende winkelpanden al tijden dicht getimmerd zijn, heeft dus nu ook geen ondernemersclub meer. En daar baalt Davina op z’n zachtst gezegd van. “Je bent niet langer in staat om één vuist te maken hè. Wat kun je als enkele ondernemer bereiken? Helemaal niks”, zegt Davina die zelf wilde stoppen omdat hij de 65 gepasseerd is. Bovendien draait hij straks, per 27 september, ook de deur van zijn dorpscafé op slot om dezelfde reden: geen animo. “Eigenlijk een beetje hetzelfde liedje. Iedereen vindt dat het moet blijven bestaan, maar niemand wil het doen. Van de 23 leden die we hebben, heeft er niemand zich gemeld om iets bestuurlijks te willen doen. De secretaris penningmeester, Tony van Tony’s hair wilde stoppen, net als secretaris Peter Bouma van de fietsenzaak. Omdat ze het allebei een poos gedaan hebben. En logisch. Op een gegeven moment moet je het stokje overdragen. Moet er een frisse wind door. Alle oud-bestuursleden waren ondernemers met een winkelpand. Misschien is dat het wel. Voelen mensen die een bedrijf vanuit huis runnen zich minder betrokken. Ik weet het niet. Stiekem is mijn hoop nog een beetje gevestigd op Geert Ausma, misschien kunnen we hem overhalen om de kar te trekken. Maar goed, we komen als oud-bestuur op 13 april nog één keer bij elkaar. Dan zal ik nog eens goed met mijn vuist op tafel slaan. ‘Jullie staan echt overal voor paal, als dorp zonder handelsvereniging!’, dát zal ik ze zeggen.”