Handleiding tegen woninginbraken

roden gemeente en politie actie

NOORDENVELD – Ook in de gemeente Noordenveld zijn woninginbraken. De wijk- en dorpsbelangenverenigingen besloten daar samen met de politie , de gemeente en vertegenwoordigers van WiN iets aan te doen. Zij formeerder samen een werkgroep, organiseerden bijeenkomsten waarbij politiemensen uitleg gaven over woninginbraken en vooral ook het voorkomen daarvan. Preventie was hierbij het sleutelwoord.  Andre Plijter, medewerker van de gemeente voor openbare orde, veiligheid en rampbestrijding, kreeg het eerste exemplaar van de handleiding overhandigd door politiefunctionaris Robert Bouma. ‘De focus ligt op datgene wat mensen zelf kunnen doen om inbraken te voorkomen,’ maakten beiden duidelijk. ‘Het gaat hierbij om twee zaken. Te weten het terugdringen van woninginbraken door middel van preventie en het geven van voorlichting aan burgers door middel van bijeenkomsten bij bijvoorbeeld verenigingen.  Communicatie over dit onderwerp is al heel belangrijk.’ Andre Plijter liet vooral ook blijken de communicatie tussen de wijk- en dorpsbelangenverenigingen, de burgers en de politie van belang te vinden om woninginbraken in de gemeente terug te dringen. ‘Er is een positieve samenwerking ontstaan en dat  is belangrijk,’ aldus Andre Plijter. De handleiding komt op de websites te staan van de wijk- en dorpsbelangenverenigingen.