Hans van der Laan voorzitter Platform Gasopslag Langelo

REGIO – Voormalig burgemeester Hans van der Laan heeft weer wat te doen. Hij wordt aangesteld als onafhankelijk voorzitter van Platform Gasopslag Langelo. In dat platform zitten vertegenwoordigers van de NAM, Werkgroep Steenbergen, Dorpsbelangen Langelo, Waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Noordenveld. Het Platform zal vier keer per jaar overleg voeren en wordt na twee jaar geëvalueerd. Noordenveld faciliteert het Platform middels een ambtelijk secretaris. Er was uiteraard al frequent overleg tussen verschillende partijen die betrokken waren bij de problemen rond Gasopslag Langelo. Problemen? Jazeker. Zoals bekend menen bewoners van Langelo schade aan hun huizen te hebben gekregen door werkzaamheden van de NAM. Eind 2014 meldden zich ook woningeigenaren uit Steenbergen. Daar bleken ineens opvallend veel scheuren in muren te zitten. Officieel kreeg de NAM negentig schademeldingen binnen, 35 daarvan werden daadwerkelijk onderzocht. De gedupeerden in zowel Langelo als Steenbergen weten het zeker: de schade aan hun huizen heeft met de NAM en de gasopslag te maken. En dus liet de NAM een onderzoek uitvoeren door Arcadis. Eind 2015 werd het resultaat van dat onderzoek bekend. Volgens Arcadis zijn gaswinning en gasopslag niet de oorzaak van de schades aan de huizen. In het rapport staat dat de trillingen door gasopslag te gering zijn om schade te veroorzaken. Ook bodemdaling als oorzaak werd door Arcadis uitgesloten. Arcadis liet weten dat het probleem deels bij de woningen in de gebieden liggen en sprak van ‘constructieonderdelen van onvoldoende sterkte’. In die tijd nam ook Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen, een kijkje in de getroffen gebieden. Hij concludeerde date en vervolgonderzoek wenselijk is. Ondertussen kwam ook de TU in Delft met een opmerkelijk statement. Om een reëel beeld te krijgen van wat de oorzaak zou kunnen zijn, moeten – volgens de TU dus- alle schades worden bekeken. Pas dan kan de juiste conclusie getrokken worden. Vrij vertaald vindt TU Delft het onderzoek van Arcadis te vrijblijvend. Te veel natte vingerwerk. ‘ Met een grote steekproef is de kans nog steeds groot dat we ten onrechte op basis van het steekproefresultaat veronderstellen dat er geen oorzakelijke schades zijn’, zo oordeelt TU Delft. Ondertussen bepaalde ook de gemeente Noordenveld haar rol. Dat moet vooral een faciliterende zijn. En daarom werd het Platform opgericht, met Hans van der Laan dus als onafhankelijk voorzitter. Niet gek, want Van der Laan kent het dossier en de betrokkenen goed. Doel van het Platform is het begeleiden van het proces rondom schadeafwikkeling. Het Platform biedt periodiek overleg tussen de partijen om de lopende zaken te bespreken.