‘Hans was een stevig bestuurder, was er geen geld, kwam het er niet’

Oud-wethouder en –raadslid Hans Morssink overleden

WESTERKWARTIER – Op maandag 2 augustus is oud-wethouder en –raadslid Hans Morssink op 68-jarige leeftijd onverwacht overleden. Hij werd in 1982 voor het CDA wethouder in de gemeente Groningen en was uiteindelijk zestien jaar gemeenteraadslid, waarvan de eerste twaalf jaar als wethouder. Daarnaast is Morssink zeven jaar wethouder geweest in de voormalige gemeente Leek. Oud-burgemeester Berend Hoekstra reageert geschokt op zijn overlijden. ‘Hans was stevig bestuurder. Over de financiële positie van de gemeente hoefde ik me nooit zorgen te maken. Was er geen geld, kwam het er niet.’

Berend Hoekstra werd vorige week maandagmiddag gebeld door commissaris van de Koning René Paas. Of hij de oud-bestuurders van de voormalige gemeente Leek in kennis wilde stellen over het plotseling overlijden van zijn oud-collega Hans Morssink. ‘We zijn leeftijdsgenoten. Die klap kwam hard aan’, zegt Hoekstra die hem herinnert als een man met stevige knieën die zich niet gemakkelijk van zijn stuk liet brengen. ‘Hans kwam als wethouder binnen in een lopende periode. Meindert Bouma was opgestapt als wethouder van Leek naar aanleiding van de Novatec-affaire. Het CDA moest een nieuwe wethouder leveren. Morssink was net gestopt als directeur van de hulpverleningsdienst in Groningen waar de brandweer en de GGD onder vielen. Na een reorganisatieronde viel hij net buiten de boot en zat thuis. Hij vond het geweldig dat hij benaderd werd door de CDA-fractie voor een wethoudersfunctie. Voor Leek was Hans een aanwinst. Hij bracht als oud-wethouder van Groningen een hoop bestuurlijke ervaring mee. Dat was erg plezierig, zeker met de voorbereidingen op de herindeling. Hij had onder andere financiën in portefeuille, er speelden een hoop financiële kwesties. We zaten in de nadagen van de woningbouwcrisis toen Hans aantrad. De gemeente Leek zat financieel gezien in een lastige positie. Er was best veel grond aangekocht voor woningbouw, onder andere in Oostindie. Hans stond altijd stevig in zijn schoenen. Was het geld er niet, kwam het er niet. Hij was lastig van zijn standpunt af te krijgen, stond voor zijn zaakjes. Maar wel altijd met elkaar en in alle redelijkheid.’

Ook was Morssink nauw betrokken bij het MFC Zevenhuizen. Hij heeft flink gelobbyd om het benodigde geld bij elkaar te krijgen, wat hem uiteindelijk niet gelukt is. ‘Bij grote uitgaven heb je toestemming nodig van wethouders financiën van andere gemeenten om te voorkomen dat gemeenten Sinterklaas gaan spelen vlak voor de herindeling. Er moest 2.5 miljoen op tafel komen. Die toestemming kreeg hij niet. Dat was sneu. Hij had geweldig zijn best gedaan. Maar de stembriefjes waren amper opgedroogd of de toestemming was er. Er was massaal voor de komst van het MFC gestemd.’ In 2014 stelde Morrsink zich beschikbaar als lijsttrekker van het CDA. ‘Dat is nog wel een leuk feitje. Onder zijn leiding werd het CDA de grootste partij. Dat was nog nooit eerder gebeurd. Leek was altijd een Partij van de Arbeid-gemeente.’


Na zijn studie Chemie kwam Morssink in 1982 als jongste wethouder meteen in het college van de gemeente Groningen. Als wethouder had hij onder meer Milieu, Reinigingsdienst, Markt en Havenwezen, Energie en Nutsbedrijven en Jeugdzaken in zijn portefeuille. Op 25 mei 1994 werd hij bij zijn afscheid benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Koen Schuiling van de gemeente Groningen: “Hans Morssink heeft in zijn bestuurlijke loopbaan veel voor de gemeente en de regio betekend. Wij wensen zijn partner, familie en vrienden sterkte bij dit verlies”.

Oud-raadslid en -wethouder van de gemeente Groningen en huidig CdK van de provincie Groningen René Paas werkte langdurig samen met Hans Morssink in zijn verschillende functies. “Hans was in al die rollen enorm toegewijd en betrokken bij de mensen met wie hij zijn werk deed. Hij was al jong ervaren en wilde zijn inzichten graag met anderen delen. Soms was hij daarin onverzettelijk. Vooral als hij opkwam voor wat rechtvaardig is. Hij was er van doordrongen dat de overheid er vooral is voor mensen die het op eigen kracht niet redden”.

Hans Morssink is 12 jaar directeur geweest van de Hulpverleningsdienst Groningen (de toenmalige Regionale Brandweer en GGD). Hij was daarna van 7 december 2011 tot en met 31 december 2018 wethouder van de voormalige gemeente Leek. Zijn portefeuille omvatte onder meer de Participatiewet en arbeidsmarktbeleid, Personeel en organisatie, Economische zaken, Financiën, Grondzaken, Duurzaamheid en Toezicht, controle en handhaving. In die periode was hij lid van het Dagelijks Bestuur van Novatec. In de laatste jaren voor de herindeling naar de gemeente Westerkwartier maakte Hans Morssink vanuit de portefeuille Bestuurlijke organisatieontwikkeling/herindeling deel uit van de Stuurgroep Westerkwartier.

Burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier: “Hans heeft een belangrijke rol gespeeld bij de voorbereidingen voor de herindeling naar de gemeente Westerkwartier. Zijn financiële deskundigheid werd daarbij zeer gewaardeerd. Hans had altijd oog voor de inwoners en de gemeenschap. We hebben Hans leren kennen als een kundig bestuurder die met een open blik en laagdrempelig voor de inwoners de belangen op een uitstekende manier afwoog. Zijn overlijden komt veel te vroeg en is een groot gemis.

Wij wensen zijn partner, familie en vrienden veel sterkte bij de verwerking van dit verlies”.