‘Haring als troost’

LEEK – De tribune zat vol tijdens de raadsvergadering waarin de programmabegroting 2015 werd behandeld. Leden van het ambtenarencorps, steunleden van de fracties, liefhebbers van het politieke debat, tennisliefhebbers en bevlogen bestuurders van Nienoord, het pronkstuk van Leek hadden de stoelen bezet. De raad had er zin in, handen waren her en der geschud, de spiksplinternieuwe ipads stonden in een lange rij in het gelid voor de volksvertegenwoordigers met daarnaast een dampende kop koffie of thee. De drie wethouders zetten zich alvast schrap voor wat komen ging en de bode presenteerde ook de bezoekers een eenvoudig kaakje. Niets stond burgemeester Berend Hoekstra nog in de weg om het ‘startschot’ te geven voor het begin van de raadsvergadering. Een vergadering die voor Leekster begrippen laat zou eindigen, het carillon van het gemeentehuis had toen Berend de laatste ‘hamerslag’ gaf en iedereen wel thuis wenste haar riedeltje van twaalven reeds laten beieren. Nadat inspreker Jan Stevenson, bestuursvoorzitter van Stichting Landgoed Nienoord een stevige oproep had gedaan om Nienoord financieel op de been te houden, mochten de coalitiepartijen CDA, PvdA en GroenLinks hun zegje doen. Vooral de aanstaande drie decentralisaties en de zorgen over de financiële handreiking hiervoor uit Den Haag baarden hen zorgen. In ieder geval zal volgens de drie partijen geen cent hiervan worden gebruikt voor andere doeleinden. Het CDA brak een lans voor een afvalloze samenleving en het nog bewuster omgaan met het inkopen van eten. Verwees passant ook naar het project Passage-Foodbattle, om eens drie weken lang bij te houden wat je aan eten weg gooit. Michiel van der Linden, fractievoorzitter van de PvdA maakte zich ook zorgen om de toekomst ‘Verantwoordelijkheid heb je zelf, maar als het nodig is, is er hulp’. Ook deed hij een oproep om de armoedebestrijding verder uit te breiden en zegde toe in het voorjaar van 2015 met een plan te komen. GroenLinkser Albert Houwer verwoordde subsidie als ‘smeerolie voor de gemeenschap. Daarna was het de beurt aan de drie oppositiepartijen. De Christen Unie, VVD en D’66 hadden tijdens het voorwerk op de vergadering gezamenlijk de zwaarden gesmeed. Een waterval van verwijten daalde uit de monden van de drie woordvoerders neer op de coalitiepartijen en hun vertegenwoordigde wethouders. Dit alles onderbouwd door een ‘regen’ van moties en amendementen. VVD ‘r Tanja Haseloop wees op vage plannen, het missen van visie en daadkracht en gewekte verwachtingen naar het Zwemkasteel. Koos Siegers, fractievoorzitter van de Cristen Unie begon zijn betoog met een citaat uit de nieuwe bijbel in gewone taal en raadde iedereen aan om het nieuwe boek eens door te lezen. Toch weerhielden de woorden uit het boek Prediker hem niet om samen met de andere oppositiepartijen amendementen in te dienen. O.a. verhoging van subsidie op peuterspeelzalen schrappen, subsidie aan Noordermaat verlagen, de takkenroute afschaffen en subsidie voor de Oude Ulo en De Schutse bekostigen uit het geld dat de gemeente ontvangt voor het sociale domein. Daarentegen werd wel een motie voor een onderzoek naar de opvang van asielzoekers ingediend. Het voormalige Hotel Leek werd voorgesteld als locatie voor vluchtelingen. Wethouder Hans Morssink antwoordde hierop dat het college, hoewel er nog geen vraag voor opvang van het COA was ontvangen, naarstig op zoek was naar mogelijkheden voor onderdak. Hotel Leek was in ieder geval niet geschikt na jarenlange bewoning en zal binnenkort worden gesloopt. Aan het eind van een lange vergadering werden na de soms felle, maar boeiende discussies de moties ingetrokken en de vijf amendementen na stemming niet aangenomen. De nipte meerderheid van negen coalitie- tegen acht oppositieleden was net één teveel om alle gewenste onderdelen binnen te halen. Gelukkig was er nog roggebrood met haring als troost. ‘Ik groet u’. ‘Moi’.