Harm Holman, Man van het Jaar

Daar kijkt U van op hè… Harm Holman… ervaren raadslid van het CDA, nu voorgedragen als man van het bijna afgelopen jaar. Ik noem een aantal redenen. Het raadswerk door Harm Holman bedreven, blinkt uit door degelijkheid. Ik zei laatst over zijn spreektrant: ‘Hij spreekt als zijn nuchtere kalveren(..)’. Want Harm is Boer. Een grote boer met meer dan 180 melkkoeien en 120 ha land. Lang is hij bestuurlijk actief geweest als voorzitter van de EDF (European Dairy Farms). Want Harm is ook internationaal bezig geweest. Nu zou je denken dat een boer, als zelfstandig ondernemer de vrijhandel zou omarmen… Niks hoor… Hij is onlangs van zijn liberale geloof gevallen. De ontwikkelingen van de internationale agrarische sector, met zijn mineralen, mestoverschot, boter- en melkpoederberg en uit de pan rijzende grondprijzen deden Harm van zijn liberale geloof afvallen. Net als trouwens de boerencoöperatie Campina en de betreffende Eurocommissaris van landbouw. Voordat hij 4 jaar geleden in de Raad voor het CDA werd gekozen, was hij al geruime tijd Statenlid voor dezelfde partij. Hij staat voor die partij met de in maart gehouden raadsverkiezingen weer verkiesbaar, direct na zijn lijstrekker, de weer van een bacterieele aandoening in zijn been herstelde Gerard Willigenborg. Tot zover niks bijzonders. De meeste mensen wisten dit al. Ook dat Harm dit jaar hard is aangepakt door een concurrerende politieke partij. De Lijst Groen Noordenveld(LGN).  Die voelt zich geroepen om regelmatig in raad en B en W iemand van gebrek aan integriteit te beschuldigen. De afgelopen periode. In gewoon Nederlands gezegd…. Beschuldigd van bedrog, niet te vertrouwen. Twee jaar geleden probeerden ze om de Raad en B en W aan een extern onderzoek naar de integriteit te ontwerpen. Zonder LGN uiteraard. Die zijn boven iedere verdenking ver verheven(..) Zegt LGN zelf… Toen raadsleden vroegen, wie er dan zoal niet integer was, kwam een jaar later het antwoord: Burgemeester Hans van der Laan… toen net aan zijn laatste periode als burgemeester bezig… Hij zou lid zijn van een (slapende) Stichting door een goed doel. Het niet-integere zat erin, dat volgens LGN deze stichting was opgericht door een bekende zakenman. Dit magere bewijs werd door de rest van de Raad woedend ter zijde geschoven. Er werd een motie van droefenis uitgesproken door de hele raad minus LGN. Deze partij was daarop een tijdje de gebeten hond. Geen zich zelf respecterend raadslid bemoeide zich nog met dit recalcitrante clubje. Na afloop van de raadsdebatten trokken ze zich afzijdig van de rest terug in hun eigen mokgemeenschap. Nog niet goed genoeg gewaarschuwd trokken ze dit jaar opnieuw ten strijde… Nu werd plotseling Harm Holman aan de schandpaal genageld. Aanleiding was, dat hij een hoekje land gebruikte aan de Norgerweg. Daar woonde echter sinds kort een boerenechtpaar, dat wel koeien (98 lakenvelders) maar geen land had… Harm Holman was de beroerdste niet. Hij wou zijn grasland wel afstaan. Hij gebruikte de grond van De Friesche Wouden. Dat die inmiddels via grondruil met de gemeente geen eigenaar meer waren, daar wist Harm nog niks van. Wim en Tessa Ram, zo heetten de boeren zonder land, waren daar inmiddels wel van op de hoogte. Zij deden daarop iets, waar ze inmiddels wel spijt van zullen hebben gekregen. Zij schakelden bevriend LGN bestuurder Kasper en raadslid Pierre Baas in… Als je iets wilt regelen met Holman, dan kun je beter deze heren niet inschakelen. Binnen de kortste keren was er een boel publiciteit en Holman werd door LGN als niet integer afgeschilderd… Klaas Smid, burgemeester, greep in, stelde een onderzoek in en uit dit rapport bleek, dat ‘de heer Holman integer handelde…’

De raad nam daarop een motie aan, waarin dit werd bevestigd. Onder de voorstemmers waren, behalve de rest van de raad, ook de volledige LGN-fractie… Dat nu schoot Kasper en Tessa Ram weer in het verkeerde keelgat. Ze waren zowel ontevreden over deze uitspraak in de Raad, over burgemeester Klaas Smit en ook over de Krant, die uitgebreid had opgeschreven wat ze zoal zeiden tijdens een persconferentie in de oude school op de Roderesch, die zich meer en meer als LGN-bolwerk doen gelden. Ondanks de vermelding van Kasper en Tessa Ram, dat ze op persoonlijke titel handelden, staan ze inmiddels beiden wel op de kieslijst van LGN. Kort na de Raadsleden Baas en Waals, die inmiddels van plaats hebben gewisseld. Pierre Baas is een plaatsje gezakt, maar dat heeft niets te betekenen…, meldde Harrie Waals. Harm Holman, hoewel in ere hersteld heeft er wel een nare smaak aan overgehouden. Van gebrek aan integriteit beschuldigd worden is niet niks. Ook al gebeurt dat door een partijtje, die verder niet zoveel voorstelt. Als je ze hoort, hebben ze altijd gelijk… Ze krijgen het echter vrijwel nooit. Er zijn er toch nog heel wat, die dat niet door hebben. Leuk thema voor tijdens de verkiezingen, lijkt mij.

Harm Holman hield tijden al dit gekrakeel over hem zijn rug recht. Natuurlijk… Het heeft hem wel wat gedaan… Behalve raadslid en boer is hij ook maar een gewoon mens. Dus stelde hij zich weer gewoon beschikbaar voor de nieuwe Raad! Dan ben je een kerel en geen gevulde koek! Dus geef ik hem de eer die hem toekomt… Man van het Jaar… Harm Holman!