Harm Jansen

Roden mmh Harm Janssen

Naam: Harm Jansen

Functie: Voorzitter Gilde van Vrijwillige Molenaars, afd. Drenthe

“Techniek heeft me altijd geboeid, ik heb er ook mijn professie van gemaakt. En historisch geïnteresseerd ben ik eveneens. Daarom heb ik me, nadat ik een oproep daarvoor in de krant had gelezen, in 2009 – ik was met pré-pensioen – aangemeld voor de opleiding tot vrijwillig molenaar. Dat was een behoorlijk pittige studie, theoretisch en praktisch – maar de voldoening dat je slaagt en dan bevoegd bent een molen te ‘bedienen’, is des te groter. Sedertdien ben ik een van de vrijwillige molenaars die het hele jaar door vrijwel elke zaterdag tussen 12.00 en 16.00 uur in een molen van Norg – daar zijn er twee – aanwezig is om geïnteresseerden te informeren en de molen te demonstreren. Ook Peize en Roderwolde hebben een molen. In een jaar maakt elke molen toch al gauw zo’n 150 draaiuren. Er zijn ook watermolens maar in deze regio hebben we enkel windmolens, die, ruw gezegd, koren malen. Behalve in Roderwolde want daar staat een koren- en lijnoliemolen. De provincie Drenthe telt 38 windmolens, waarvan er 36 in werking zijn. In heel Nederland staan 1200 wind- en watermolens, in 1950 waren het er nog slechts 850 maar in de tijd van de VOC telde ons land maar liefst rond de 10.000! Het is dus ook uit historisch oogpunt belangrijk dat de molens die er nu nog zijn, in goede staat worden gehouden. Dat gebeurt ook, hoewel je voor het onderhoud alleen al jaarlijks tussen de 15.- en 20.000 euro kwijt bent. Gelukkig zijn nu verreweg de meeste molens in deze regio in het bezit van het Drents Landschap, dat voor onderhoud en restauratie zorgt. Als vrijwillig molenaar is wat wij doen alles ‘liefdewerk-oud papier’. Maar we doen het graag en met liefde. Zelf kan ik rustig zeggen dat ik met het molenaarsvirus ben besmet en veel collega’s zijn dat ook. Ik ben voorzitter van de afdeling Drenthe van het Gilde van Vrijwillige Molenaars; landelijk telt onze ‘club’ 2200 leden. Dat zijn vrijwel allemaal senioren, maar ‘jong bloed’ is gelukkig in opmars en meer dan welkom. Wie als vooral jongere – vanaf 16 jaar – belangstelling voor dit mooie ambacht heeft, wil ik graag verder op weg helpen. Ouderen overigens ook. Vrijblijvend meer info? Bel me gerust: 06-10381734.”