Harmke van der Sluis

image

De Vrouw met de Hamer (voor 23.12.14)

Functie: Voorzitter Stichting De Dotterbloem

“De Stichting De Dotterbloem is in 2008 opgericht met als doelstelling, de kansen die door de overheid op het gebied van particulier natuurbeheer worden geboden, intensief te benutten. Ze wil dit doen vanuit agrarische natuurverenigingen maar vooral dóór en vóór de streek, met een gezamenlijke dus coöperatieve aanpak. Dat is een echte uitdaging want de overheid wil ook meer particulieren c.q. burgers stimuleren om natuurgronden aan te kopen en te beheren, om zo de natuurwaarden te bevorderen. Er zijn hiervoor van overheidswege ook financiële middelen beschikbaar voor gesteld. De Dotterbloem wil hierbij fungeren als organisatie die daarbij structuur en hulp kan bieden, want het juist nú de gelegenheid om het natuurbeleid gericht en gezamenlijk aan te pakken. Dat willen we niet alleen doen met ‘officiële’ instanties als Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen en provinciale en gemeentelijke overheden, maar ook met boeren onderling, met ondernemers in de toeristische en recreatieve sfeer en met particulieren. Zo krijg je een breed draagvlak dat ten volle kan worden benut. De Stichting De Dotterbloem heeft, ook dat wil ik graag accentueren, geen enkel financieel winstoogmerk. Ons uitgangspunt is dat natuur- en landschap in onze regio zodanig functioneren dat het tot voordeel van de streek als geheel is.

Mooie woorden, mooie doelstellingen? Als overkoepelende organisatie maakt De Dotterbloem die ook waar. Zo heeft de stichting al zo’n 20 hectare grond kunnen aankopen en beheren we nog eens 25 ha. Drie hectare in de gemeente Marum en daarnaast 9 hectare in de gemeente Grootegast en bijna 35 hectare in de gemeente Leek. Ons eerstkomende doel is de aanschaf van gronden op De Baak, bij Lutjegast, bijna 15 ha groot. Uiteindelijke opzet is om De Dotterbloem uit te rollen in het hele Westerkwartier.

Sedert kort ben ik de opvolger van voorzitter Paul Tameling. Ik heb een agrarische achtergrond, ben in het Westerkwartier geboren en getogen en heb als ex-wethouder van de gemeente Grootegast praktisch alle portefeuilles onder beheer gehad. Die bestuurlijke ervaring wil ik graag benutten. Tot slot: Meer weten? Klik dan onze site www.boerennatuurzwk.nl eens aan.”