Havoleerlingen kunnen opleiding afronden op Ronerborg

RODEN – Havoleerlingen kunnen op de Ronerborg in Roden hun opleiding afronden. Dat was tot voor kort niet mogelijk. In het derde leerjaar moesten havoleerlingen overstappen naar een andere VO-school. Daar komt per 1 augustus van dit jaar verandering in. Dan start namelijk een vierde klas havo voor de profielen Economie/Maatschappij en Cultuur/Maatschappij. Dit wordt vervolgens in 2024 uitgebreid met een havo-5 leerjaar zodat leerlingen de havo in deze beide profielen helemaal kunnen afronden op de Ronerborg.

Deelschoolleider Virgil Wong-Fat over de ontwikkelingen: ‘We zijn enorm blij dat we onze leerlingen deze mogelijkheid nu kunnen bieden. Het voorziet in de behoefte om je havo-opleiding dichtbij huis en in een veilige omgeving af te kunnen ronden. Je kunt op dezelfde locatie blijven en krijgt les van docenten die jou kennen. Dat voelt vertrouwd.’

2 profielen

Van de vier havo-profielen biedt de Ronerborg er twee aan. ‘Uit ervaring en onderzoek onder de huidige derdejaars havoleerlingen weten wij dat economie & maatschappij en cultuur & maatschappij veel gekozen profielen zijn. De invulling van deze profielen past goed bij ons als dalton school, waar samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn. Voor het aanbieden van de profielen natuur en gezondheid of natuur en techniek moet je beschikken over praktijklokalen met passende voorzieningen. Deze faciliteiten zijn aanwezig op andere locaties van rsg de Borgen en kunnen dan ook daar worden afgerond. Daarnaast willen we graag een kleinschalige school blijven, waar echt contact is met de leerlingen. Het moet overzichtelijk blijven voor de kinderen.’ Op dit moment volgen 426 leerlingen onderwijs op onze daltonschool. ‘Voor het eerst hebben we zeven eerste klassen. Een ‘G klas’ hebben we nog nooit gehad. Ook vanuit Peize is er meer belangstelling. Er zit natuurlijk wel ergens een maximum aan. Het is niet ondenkbaar dat we in de toekomst voor de instroom een maximum aantal gaan invoeren. Zoals gezegd: we willen kleinschalig blijven.’

Nieuwbouw

Wel hoopt Wong-Fat dat de school zo snel mogelijk vier permanente lokalen krijgt in plaats van de vier huidige noodlokalen. ‘De samenwerking met de gemeente is erg fijn. Neem als voorbeeld het proces rond de komst van de beweegbox, wat nu nog ter oordeelsvorming voor ligt in de raad’.

In december hebben leerlingen voorlichting gehad. Ze oriënteren zich op de profielen door het volgen van workshops rond vakken die bij het profiel horen. Op basis van leerresultaten en werkhouding krijgen leerlingen een advies vanuit school. Dit advies is niet bindend. Voor leerlingen die de TL-opleiding op de Ronerborg afronden, geldt ook dat ze kunnen blijven op de Ronerborg wanneer ze aansluitend kiezen voor de havo-opleiding. ‘De definitieve keuze wordt in april gemaakt en dan weten we dus ook hoeveel leerlingen op de Ronerborg blijven. We kijken vol vertrouwen naar de toekomst’, aldus Wong-Fat.