Hayo Wit

MMH Hayo de Wit

Naam: Hayo Wit

Functie: Voorzitter Werkgroep Alarmering WiN

“De Werkgroep Alarmering, waarvan ik de voorzitter ben, is een grotendeels door vrijwilligers gerunde organisatie die valt onder WiN, Welzijn in Noordenveld. Deze, laat ik het een ‘bijzonder nuttige voorziening’ noemen, werd jaren geleden opgericht door de Raad van Ouderen in de toenmalige gemeente Roden, samen met de directeur van De Hullen. Ook nu nog is de opzet om (vooral) ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten functioneren. De hypermoderne toestellen die we sedert een jaar of twee daarvoor in gebruik hebben kunnen daar in hoge mate toe bijdragen. Ruim 220 huishoudens, vooral senioren maar meer en meer ook jongere mensen met een lichamelijke handicap, maken er in de gemeente Noordenveld al gebruik van. Dit tot volle tevredenheid want het is voor velen toch een geruststelling dat ze in geval van nood snel bereikbaar zijn. Daarvoor is een hele organisatie in touw, voor een groot deel dus bestaande uit vrijwilligers. Die zitten over de gehele gemeente Noordenveld – ook bij u in de buurt – verspreid, terwijl ook professionele zorgorganisaties er aan deelnemen. Heel in het kort hoe het werkt: Bij een druk op de noodknop die aan een koordje om de hals hangt wordt meteen de Zorg Centrale Noord-Nederland ingeschakeld. Deze meldcentrale is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar. De melding wordt door verpleegkundigen beantwoord; door middel van een spreek-luisterverbinding wordt er dan met de ‘client’ gepraat en worden hulpverleners in de buurt gewaarschuwd. Zijn die niet te bereiken dan wordt een professionele achterwacht ingeschakeld. Dit alles met het doel om zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden. Overigens zijn het tegenwoordig niet alleen ouderen die van ons alarmeringsysteem gebruik maken. Meer en meer blijkt dat de toestellen ook geschikt zijn voor bijvoorbeeld epilepsie patiënten. Het bereik is royaal, tot zo’n vijftig meter van huis kun je het systeem gebruiken. We zijn, en dat wil ik hier graag nogmaals beklemtonen, een vrijwilligers organisatie, waardoor we de kosten bijzonder laag kunnen houden: Voor 12 euro per maand bent u ervan verzekerd dat u voortdurend een beroep op ons kunt doen. Als u denkt dat het alarmeringsysteem ook voor u nuttig zou kunnen zijn, kunt u vrijblijvend informatie inwinnen bij WiN, telefoon 050-317 65 00.”