Health Hub Roden plaatst eerste werkzoekende

Roden HealthHub_

RODEN – Gea Nijveen heeft onlangs als eerste werkzoekende een nieuwe baan gevonden binnen de Health Hub Roden. Daarom werd zij afgelopen donderdag in het zonnetje gezet door Victorine de Graaf-Peters, Dean van de school voor Lifescience & Technology van de Hanzehogeschool en Alex Wekema, wethouder van Noordenveld. Nijveen heeft in het verleden lang bij Cordis gewerkt en door die ervaring was zij bij uitstek geschikt voor een plek binnen de Health Hub Roden. Sinds kort vervult zij daar de functie van managementassistente en in die rol ondersteunt zij het team, dat op dat moment hard werkt aan het opzetten van de Health Hub Roden. De bedoeling is dat vanaf ongeveer maart 2016 studenten op MBO, HBO en WO-niveau samen met het bedrijfsleven gaan werken aan onderzoeksvragen op het gebied van gezonder oud worden en specifiek de Lifescience. Daarbij is de verwachting dat dit de komende jaren gaat leiden tot tal van nieuwe innovatie en nieuwe producten. Maar ook tot nieuwe bedrijven en extra werkgelegenheid. Een van de doelstellingen van de Health Hub Roden is om arbeidsplaatsen te creeren voor mensen met een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt. Om die reden is ook de Intergemeentelijke Sociale Dienst partner in de Health Hub. Daarbij is de verwachting dat dit de komende jaren mogelijk werkzoekenden via de Health Hub Roden aan werk te helpen. Dat kan zijn bij de Health Hub zelf, maar ook bij één van de vele bedrijven en organisaties die de Health Hub zijn aangesloten. De bemiddeling van werkzoekenden naar de arbeidsplaatsen wordt opgepakt vanuit de werkgeversdienstverlening ‘Matchpunt Werkt’, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld, Zuidhorn, de WSW-organisaties Novatec en UWV. Het doel van de samenwerking is om de vraag naar personeel en het aanbod van werkzoekenden beter op elkaar af te stemmen. Trekker van de Health Hub Roden is de Hanzehogeschool en Victoria de Graaf is als interim-directeur verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen. De gemeente Noordenveld is van begin ah aan betrokken geweest bij de totstandkoming van de health Hub Roden.