‘Heel knap hoe hij heel Oostwold achter dit project kreeg’

  Evert van Vliet: Lid in de Orde van Oranje Nassau

  ‘Heel knap hoe hij heel Oostwold achter dit project kreeg

  OOSTWOLD – Burgemeester Berend Hoekstra wilde woensdagmorgen kennelijk graag een lintje uitreiken aan Evert van Vliet. Zo graag zelfs, dat hij voor de afgesproken tijd van 10.00 uur de ‘medaille’ al lang en breed bij Evert opgespeld had. En terecht ook. Wie Evert van Vliet zegt, zegt de Gaveborg. Ongekend wat de 65-jarige inwoner tot stand heeft weten te brengen in zijn Oostwold. Evert zelf overigens, wilde van alle roem niet zoveel weten. Hij verbeterde de burgemeester na afloop en roemde vooral ook al die andere mensen die samen met hem de Gaveborg gestalte gaven en geven. Een bescheiden Lid in de Orde van Oranje Nassau dus.

  Formeel was Van Vliet tussen 2002 en 2011 initiator en projectcoördinator multifunctioneel centrum Oostwold de Gaveborg, inclusief de coöperatieve dorpssupermarkt Gavesuper. Toen Leek in 2003 de nieuwbouwplannen presenteerde voor de openbare school, zag Evert de kans om belangrijke functies voor het dorp samen te brengen in een multifunctioneel centrum. Hij – ‘wij’ zei Evert- zorgde er voor dat studenten een enquête uitvoerden onder inwoners van Oostwold en de omliggende dorpen. Op basis van het plan werden certificaten verkocht waarmee men direct met het project verbonden voelde, er werden middelen binnen gehaald van diverse fondsen, de gemeente, provincie, rijk en Europa en er werden samenwerkingen aangegaan met particuliere organisaties. In 2011 ging Evert’s levenswerk open: de Gaveborg. Het biedt plaats aan twee basisscholen, kinderopvang met peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en tussenschoolse opvang, een gymzaal, kleed- en doucheruimten voor binnen- en buitensport, het dorpshuis en de supermarkt. Vanaf de opening is Evert secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Hij zet zich in voor verbeteringen zoals voor energiebesparing in het gebouw en voor maatschappelijke woningbouw op het terrein voor het centrum, de scholen zijn inmiddels gefuseerd en het dorpshuis functioneert optimaal. Vanaf 2014 is hij ook voorzitter van het bestuur van de supermarkt en geeft leiding aan de bedrijfsleider.

  ‘Wat Evert voor mij zo bijzonder maakt, is het feit dat hij het voor elkaar kreeg dat iedereen in het dorp achter het project ging staan. Echt uniek hoor. Oostwold heeft 800 inwoners. Evert slaagde er in om 190 certificaten voor de supermarkt te verkopen. Dat is dus zo ongeveer elk gezin in het dorp. En ik weet uit ervaring: dan moet je echt iets kunnen’, zei burgemeester Hoekstra, die overigens slechts twee lintjes op hoefde te spelden, afgelopen woensdag. ‘Ik vind het altijd weer iets bijzonders. Het is mooi om op zo’n dag weer eens te ervaren hoeveel ‘onzichtbaar’ werk ‘onzichtbare’ mensen doen voor onze samenleving. En nee, ik heb zelf geen lintje, haha.’

  Evert van Vliet dus. Bescheiden en energiek. Geliefd vooral. Hem komt deze onderscheiding meer dan toe. Dat zal; ongetwijfeld ook de Koning zelf vinden. Evert namelijk, zat vorig jaar met hem aan tafel op dezelfde plek als waar hij woensdag onderscheiden werd. Evert hield een betoog over de Gaveborg dat z’n weerga niet kende. De Koning hing aan zijn lippen. Slechts zelden zal er zo aan Oostwold-promotie gedaan zijn. Met dank dus aan Evert, al bleef hij maar benadrukken dat het toch vooral een kwestie van ‘samen doen’ is geweest.