Hendrik Erenstein, voorzitter Begrafenis- en Crematievereniging “De Laatste Eer” Roden

“Sinds vorig jaar september ben ik voorzitter van Begrafenis- en Crematievereniging “De Laatste Eer” in Roden. Toen ik aantrad trof ik een gezonde, op 1 mei 1912 opgerichte, vereniging aan die door fusiebesprekingen in roerig vaarwater terecht was gekomen. Vorig jaar is tijdens de algemene ledenvergadering een geheel nieuw bestuur gekozen. Daarvan ben ik dus voorzitter, Harry de Wit is penningmeester, Hennie de Hey secretaris en Kor van der Steeg bestuurslid. Om familie- en zakelijke redenen heeft de heer Johan ten Hoor in december zijn bestuursfunctie opgezegd. Volgens de statuten moet het bestuur uit minimaal vijf leden bestaan. Daarom zijn wij binnen ons ledenbestand van 3435 leden op zoek gegaan naar een nieuw bestuurslid. Willem Ensink gaat die functie vervullen. Hij draait al een tijdje mee in de maandelijkse bestuursvergaderingen en zal in de eerstvolgende algemene ledenvergadering als bestuurslid worden voorgedragen. Veel dingen lopen door de Coronapandemie iets anders dan gepland. Daarom hebben we nog steeds geen datum kunnen prikken voor een algemene ledenvergadering.  Hoe we de toekomst voor ons zien? Ideeën zijn er genoeg. Wat we al hebben aangepakt is het contact met onze leden. Contact met onze leden en bereikbaar zijn voor onze leden is voor ons erg belangrijk.  We hebben een keuzemenu achter het nieuwe vaste telefoonnummer gezet zodat contact altijd mogelijk is. De Laatste Eer is te bereiken op 050-5015151.  Per email zijn we bereikbaar op: info@delaatsteeer-roden.nl.  Ook maak ik van deze gelegenheid gebruik om meteen de andere contactmogelijkheden te vermelden. Daarover bestaat namelijk nog wel eens wat verwarring.  Het postadres is: Postbus 313, 9300 AH Roden en het bezoekadres is: Hagen 23 in Roden. De vereniging houdt kantoor in het pand van de Wit Zonwering en Glasservice. Op maandag van 10:00 tot 15:00 is daar iemand van ons aanwezig. Verder werken we op afspraak. Verder zijn er plannen de aula te renoveren. Dit is naar ons idee door de fusieplannen bij het oude bestuur op de plank blijven liggen. Bij renovatie denken we vooral aan de toiletgroepen en de opbaarkamers. We zijn aan het onderzoeken wat financieel, bouwkundig en binnen het bestemmingsplan mogelijk is. Daarvoor zijn we in gesprek met een bouwkundig adviseur.

We hopen zo snel mogelijk weer een algemene ledenvergadering uit te kunnen schrijven waar we de leden verder kunnen informeren en waar zij kunnen beslissen over onze voorstellen.”