‘Hendrik Smeenge… ambitie en de gaten in de weg’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening

In mijn jonge jaren maakte men in de gemeentepolitiek soms opmerkelijke afwegingen. Zo was er de serieuze stelling: Beter een gat in de weg dan een gat in het welzijnswerk…(..) Daarmee drukte de linkse goegemeente dan uit, dat ze het goed voor hadden met het welzijnswerk… Ik dacht dan door (wat ik nu nog doe) en opperde hardop: Ja maar, als zo’n welzijnswerker dan struikelt over zo’n gat in de weg, dan heb je weer een gat in het welzijnswerk. Zo’n relativering deed het in al zijn nuchterheid goed in die kringen. Men noemde mij dan ook de man met het "Boerenverstand"… Mijn tegenwerping dat ik uit een keuterboerengezin kwam maakte geen indruk… Wel kwamen er steeds minder gaten in de weg voor… En minder welzijnswerkers… Noordenveldwerkers kwamen er wel en uiteindelijk de laatste tijd ook weer meer gaten in de weg. Ook hoog gras in bermen en sloten en mocht het de raadsleden al ontgaan… Het scoorde hoog als ergernis van inwoners tijdens de befaamde inspraak avonden in het kader van de Noordenveld in Balans. Zoiets ontgaat een wakker Gemeenteraadslid van Gemeentebelangen Hendrik Smeenge niet. Hij is boer en midden in de drukste hooitijd van het jaar. Maar voor het lezen van de raadsstukken neemt hij toch de tijd. Hij merkte dat er ruimte was op de begroting… Of eigenlijk niet besteed geld bij het beheer openbare ruimte(BOR). Laat nu het herijkingsplan Beeldkwaliteit van dit beheer net op de agenda van de raad staan. Een kwestie van je kans grijpen. Daar is Henrik Smeenge wakker genoeg voor. Hij stelde voor het budget met twee ton incidenteel te verhogen voor het vooral bestrijden van gaten in het wegdek, oftewel onderhoud van wegen. Voor de bermen en sloten was al 30.000 (..) uitgetrokken. Dit lijkt ook nodig, want lang geleden was het Reinie Riemersma, de kluizenaar al opgevallen dat even verder bij zijn huis, in de Provincie Groningen het gras aanmerkelijk korter was. Daar werd veter berm gemaaid dan in het Drentse… Ja, zei Reinie dan, "die knientjes douwen die Drentse grassprietjes in de berm dan aan de kaant om zicht te hebben op het aanstormende verkeer… Mor ze zijn niks en worren overreden deur vrachtauto’s." Weliswaar had  Reinie Riemersma dan goedkoop knienevlees op zijn bordje, maar dat kan nooit de bedoeling zijn van het gemeentebestuur. Nee Hendik had alles mee. Hij was als eerste aan de beurt met zijn twee tonsvoorstel voor wegonderhoud. De andere raadsleden konden weinig anders doen, dan instemmen met dit nobele streven… De buit leek binnen, maar partijgenoot van Hendrik Smeenge, Reint-Jan Auwema wethouder van Gemeentebelangen moest het in een goed omschreven voorstel gieten en dat kostte tijd. Veel tijd… het wordt dus voor de weggebruiker nog even wennen aan de gaten in het wegdek. Bijkomend voordeel. Er kan zo niet hard worden gereden. Misschien kan er zo op tijd geremd worden voor een onvoorzichtig overstekend konijntje… Al mist Reinie Riemersma dan zo een smakelijk boutje op zijn bordje…
Verder nog opmerkelijke zaken op agenda… Ja die was weer ouderwets vol… Vooral de agenda van de Commissie onder leiding van Marry Brink kende een groot aantal. Waaronder nog punten die doorgeschoven waren uit de voorgaande. In een oogwenk was het al weer over elven en de raadsleden deden hun best om op het eind snel af te ronden… Dat lukte anders was het over twaalven geworden. Jeroen Westendorp van de eenmansfractie van de Christenunie boekte een vlot succesje. Hij borduurde voort op ‘Noordenveld op fietse’. De gemeente moest bij de provincie afdingen om de stoplichten van belangrijke oversteekplaatsen voor de fiets bij nadering op groen te laten springen. Dat schijnt mogelijk te zijn. Dus dat zal wel lukken, want de hele raad gunde de CU en de fietser de vrije doorgang… op de agenda stond ook nog de op het laatste moment doorgemailde Jaarstukken 2015. Daar bleken ongeveer dezelfde zaken in behandeld te worden dan de later deze maand op de agenda gezette Voorjaarsnota. Daarin staan ook cijfers over het te weinig uitgekeerde Zorggeld aan Zorgbehoeftigen… Jeroen Westendorp had het jaar met name genoemd. Jaar van De Transparante Klaas (de burgemeester in de sociale media), Jaar van de Scheur ( in de muren van Steenbergen en Langelo) en het jaar van het Zorgoverschot. Terecht stelden Jeroen en Anne Doornbos (PvdA) dat ze daar niet blij om waren. Ikzelf had er al in een eerder stadium op gewezen in deze kolom. Jos Darwinkel (inmiddels afgestudeerd en gehuwd) zat er bovenop dat geld voor de Zorg voor de Zorg moet blijven. Daar was iedereen het wel over eens. Wethouder Gerrit Alssema ook. Om de ruimte wille laat ik het hierbij. Nee Hendrik Smeenge stal voor mij de show… met zijn boeren nuchterheid. Een dag later, donderdagmiddag was ik op de fietse op weg richting Vries. Voor de Woonvisie te bespreken namens de huurders. Ik reed door het Lieverder Nijland. Bij Hendriks boerderij lette ik vooral op die nieuwe schuren en stallen, die hij had laten optrekken. Hij was met zoon en loonwerkers druk bezig om het hooi aan de meanderende Lieverse Diep groenlanden binnen te halen… Druk zat. Toch had hij tijd mij toe te zeggen zijn bijdrage aan de debatten een dag eerder toe te sturen. Hij vroeg waar ik heen ging en waar het over ging. Toen ik hem uitlegde dat die uitgekookte nieuwe directeur van Woonborg de huurders voorhield, dat als ze nieuwe woningbouw wilden, dat tot gevolg kon hebben dat de huren dan weer omhoog moesten… Hendrik begreep dat onmiddellijk. Heeft ze de raad ook met haar blokjes voorgehouden… onzin zei Hendrik. Ambitie is het woord. Dat mis ik bij Woonborg. Kijk achter me. Hier staan mijn investeringen. Hij wees op nieuwe stal en schuren… En dat onder een melkprijs van een kwartje per liter. We kunnen bij de pakken neerzitten of hopen op betere tijden. Ik ga voor het laatste. Aldus Hendrik. En de boer… hij hooide verder. Ik vervolgde mijn weg naar Vries. Daar bleek de nieuwe directeur van Woonborg Esther Bortslap van de fiets te zijn gevallen. In de kreukels. Beterschap, Esther en… ambitie… Dat is geen wens, maar nuchter boerenverstand…