Henk Huttinga nieuwe griffier Noordenveld

NOORDENVELD – Op woensdag 9 december is Henk Huttinga door de werkgeverscommissie van de raad voorgedragen als de nieuwe griffier van Noordenveld. Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering. Hij gaat per 1 januari aan de slag.

Huttinga heeft ervaring in de lokale politiek. Hij is sinds 1994 gemeenteraadslid in Emmen voor de Christenunie (CU) en fractievoorzitter van deze partij. Daarnaast is hij plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, lid van de werkgeverscommissie van de Emmense griffie en voorzitter van het presidium van de gemeenteraad.

Henk Huttinga is de opvolger van Werner Damman. Een raadsgriffier adviseert en ondersteunt de gemeenteraad en individuele raadsleden bij hun werk. De bedoeling is dat Huttinga in januari in zijn nieuwe functie begint. Tot januari is Cees Vos nog als interim-griffier werkzaam voor de Noordenveldse gemeenteraad. (Foto: Nederlandse Vereniging voor Raadsleden)