Henk Koekkoek – week 26 – 2015

Henk Koekkoek 2014

RODEN – De Voorjaarsnota ( hoe gaan ‘we’ nog meer bezuinigen) komt binnenkort aan de orde in de raad van Noordenveld. De algemene beschouwingen van de fracties in eerste termijn leveren opvallend weinig vuurwerk op. Ook van LGN niet. Al ziet voorman Henk Koekkoek (FOTO) wel verbeterpunten. ‘Op de kosten van de inhuur van externe adviseurs wordt door het college niet bezuinigd. Zie bijvoorbeeld de inschakeling van externen voor de risicoanalyse grondexploitaties en uitbesteding van handhaving. Lijst Groen Noordenveld is het niet eens met de inhuur van een projectleider duurzaamheid en is het ook niet eens met inhuur van een advocaat voor beroepszaken rond de musical Pauperparadijs. Zoek meer oplossingen in overleg met inwoners en stop procedures zoals de planschadekwestie Padkamp en de procedure over de trafo in Nieuw Roden’, laat Koekkoek weten. ‘ Koekkoek heeft ook een mening over de kosten voor ICT. ‘Opnieuw zijn er weer allerlei extra kosten voor ICT. Dit begrotingsonderdeel lijkt onbeheersbaar. Wij willen straks graag een planning en een vooruitblik op wat bijvoorbeeld rijksmaatregelen voor ICT aan consequenties kunnen hebben in de komende jaren. Ook straks blijven keuzes in gemeentelijke taken nodig. Inwoners hebben goede suggesties gedaan. Zaken als bijvoorbeeld onderhoud openbare ruimte beter oppakken, het gratis verstrekken van hondenpoepzakjes en de overdrachten van campings en molens nemen wij graag over. Keuzes maken biedt perspectief op lagere kosten van de gemeente, waardoor voor de prioriteiten voldoende tijd en geld beschikbaar blijft. En voor medewerkers ontstaat er hopelijk een lagere werkdruk en daardoor betere arbeidsomstandigheden.’