Henk Koops

MMH Henk Koops

Naam: Henk Koops

Functie: Voorzitter Stichting Innerlijk Besef

voor bewustwording en bewust zijn

“Allereerst: Ik ben voorzitter, maar hanteer zeker geen voorzittershamer, want in het bestuur van onze ‘Stichting Innerlijk Besef voor bewustwording en bewust zijn’ heerst geen hiërarchie. Dat is ook niet in de geest van onze stichting, die in 1988 werd opgericht als studiekring voor parapsychologie en in 1990 in een stichting werd omgezet. In de loop der jaren heeft zij zich ontwikkeld tot een stichting die zich richt op spirituele groei en ontwikkeling, op bewustwording en bewust zijn. Een mens is in onze optiek immers meer dan een fysiek lichaam. Je hebt een ziel én je bent een ziel, een geestelijk wezen dat in je lichaam huist. Dat geestelijk wezen gebruikt het lichaam op zijn tocht door de materiële wereld. Maar er is méér buiten die materiële wereld, Innerlijk Besef wil mensen ertoe aanmoedigen zich daar in te verdiepen om bewust te worden van hun geestelijke essentie. Er is, heel kort door de bocht, een leven zowel vóór als na de dood. In deze ‘tussentijd’ is het lichaam enkel het jasje dat je draagt. Je kunt daarnaast verdieping in je geestelijk leven zoeken. Die weg naar binnen is voor niemand gelijk, ik noem het de smalle weg die leidt tot verwezenlijking van ‘Dat wat niet in woorden is te vatten’ maar bijvoorbeeld wordt aangeduid als het Christusbewustzijn, De Boeddhanatuur, de Goddelijke essentie of het Lichtbewustzijn. We hebben als stichting zo’n honderd donateurs, maar onze maandelijkse bijeenkomsten zijn voor iedere belangstellende toegankelijk. Want we zijn een ontmoetingsplek waar gelijkgestemden of nog zoekenden elkaar kunnen inspireren en steunen. Onze bijeenkomsten vinden elke eerste dinsdag van de maand ( behalve in juni, juli en augustus) van 19.30 tot rond 22.00 uur plaats in café Hingstman in Zeijen. De eerstvolgende is dus op 3 mei; op onze website – zie onderaan dit verhaal – vindt u er meer gegevens over. Behalve de maandelijkse bijeenkomst met telkens een ander onderwerp met gerenommeerde sprekers die mensen willen helpen op hun zoektocht naar binnen om zo bij hun eigen innerlijke bron van wijsheid en liefde te komen, organiseert onze stichting ook inspiratie-, thema-dagen en workshops. Met verschillende zusterstichtingen in het noorden onderhouden we vriendschappelijke contacten. Wilt u meer weten? Klik dan onze site www.innerlijk-besef.nl eens aan.”