Henk Kosters

    NORG – De gemeente Noordenveld houdt op vrijdag 14 oktober een symposium met als onderwerp de Norgerduinen. Doel is om bewoners, ondernemers en recreanten te betrekken bij de ontwikkeling van een ruimtelijk plan voor dit gebied. Wethouder Henk Kosters (FOTO) portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling: ”Dit is nodig omdat een gezamenlijke visie ontbreekt. Verschillende mensen en partijen voelen zich betrokken bij het gebied. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vele visies die er al liggen, maar niet iedereen voelt zich bij die visies betrokken. We zijn op zoek naar kansen om verschillende waarden, belangen en ontwikkelingen in het gebied met elkaar te verbinden om zo een plek te bieden aan de vele vormen van gebruik. Denk aan wonen, recreatie en ondernemen.  Daarnaast zijn sociale en culturele activiteiten, de natuur en het landschap en de cultuurhistorische waarden in het gebied van belang”,  aldus Kosters. “Dit alles gaat gepaard met gemeenschapskracht om de leefbaarheid in stand te houden. Daarom willen we de betrokkenheid (nog een keer) aanspreken om te komen tot een gezamenlijke visie over samenwerking in het gebied en het gezamenlijk realiseren van idealen.”

    Het plangebied heeft effect op (de ontwikkeling van) De Norgerduinen en andersom heeft het gebied met verblijfsaccommodaties effect op het plangebied. Tijdens het symposium

    is de focus op het gebied rondom Norg – begrensd door het beekdalenstelsel de Slokkert, het Oostervoortsediep en het Groote Diep. In een later stadium van de visie is de blik meer gericht op De Norgerduinen.