Henk Kosters week 12 “16

Henk Kosters 2016

NOORDENVELD – Het Midden- en Kleinbedrijf is de motor van de Drentse economie. Daarom zetten de twaalf gemeenten zich samen met de provincie in voor het versterken van de concurrentie- en innovatiekracht van het Drentse bedrijfsleven. Om die reden willen de gemeenten hun dienstverlening beter laten aansluiten op de wensen en behoeften van lokale ondernemers en instellingen. Ondernemers en instellingen ontvangen deze week een brief van de gemeenten, waarin zij worden uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen. Dit kan tot en met 10 april 2016. De Drentse gemeenten hebben besloten om de landelijke Ondernemerspeiling uit te voeren, over hoe ondernemers de dienstverlening, het vestigingsklimaat, de regeldruk en administratieve lasten nu ervaren. Op deze manier hebben de gemeenten een goede 0-meting en kunnen zij bepalen waar en hoe zij verbeteringen kunnen realiseren. ‘ Ik hoop dat veel ondernemers van de mogelijkheid gebruik maken om hun ervaringen te delen, zegt wethouder Henk Kosters (FOTO) van Noordenveld.