Henk Kosters – wk 12 – 2015

henk kosters 2014

RODEN – Morgen (woensdag) wordt in ons land de 59e editie van de Boomfeestdag gevierd met als thema ‘Bomen en Water’. Burgemeester Hans van der Laan en wethouder Henk Kosters (FOTO) willen hier graag een bijdrage aan leveren en gaan op deze dag om 8.30 uur samen met leerlingen van de basisscholen De Hoeksteen en Het Valkhof een boom plaatsen aan de Stinsenweg in Roden. Aan de Stinsenweg is de gemeente namelijk bezig met een project vanwege de wateroverlast in deze buurt. De waterlopen zijn verbreed en uitgegraven zodat het water in dit gebied beter kan worden geborgen en afgevoerd. Op het groene terrein tussen de Stinsenweg en de Roderweg is een eilandje ontstaan omgeven door water en flauwe hellingen. De boom die in Noordenveld wordt geplaatst sluit erg goed aan op het thema van de Boomfeestdag. Op het eilandje wordt een treurwilg geplaatst. Een wilg is een boom die goed bij water past en als solitaire boom op dit eilandje prachtig kan uitgroeien. De oevers gaan ingezaaid worden met een bloemenmengsel voor bijen- en vlinders. Sinds 1957 planten ruim 100.000 kinderen van basisscholen op deze dag een boom.