Henk Kouwenberg, secretaris Stichting Gehandicapten Platform Noordenveld

‘Sinds 1994 bestaat Stichting Gehandicapten Platform Noordenveld (SGPN). We zijn van plan om binnenkort onze naam statutair te laten wijzigen. We gaan namelijk straks fuseren met het VN-panel en laten daarna onze naam wijzigen in Toegankelijk Noordenveld voor Iedereen. Er is voor die naamswijziging gekozen, omdat onze huidige naam niet helemaal van deze tijd is.
De afgelopen weken ben ik namens het Gehandicapten Platform langs allerlei debatten geweest. Op die manier probeer ik aandacht te vestigen voor toegankelijkheid in Noordenveld. Zo ben ik op de nieuwjaarsreceptie met een aantal mindervaliden op het gemeentehuis geweest. Dan zie je dat die mensen met elkaar in contact komen, en dat er aandacht op gevestigd wordt.
Met de centrumontwikkeling van Roden zijn we nauw betrokken. We geven ons advies over bepaalde zaken, zoals de toegankelijkheid van restaurants, wc’s en de straat in het algemeen. Zo pleiten wij al jaren voor goede oversteekplaatsen in de Heerestraat, waar mensen met een scootmobiel veilig over kan steken. De laatste maanden zijn we betrokken geweest bij de plannen voor het centrum van Roden en is onze stem gehoord. Bert Jan Bodewes nam ons heel serieus en we hopen dat zijn opvolger, Jelle van der Heide, dat ook gaat doen.
Uiteindelijk hopen wij dat Noordenveld de toegankelijkste gemeente van Nederland wordt. Dat is het ultieme streven. Het belangrijkste hierbij is dat mensen elkaar helpen. Vaak hebben ze het niet eens door, maar het kan wel.
Met de scootmobieltochten hebben wij vanuit SGPN een mooi initiatief op touw gezet. Dat is een groot succes gebleken. Inmiddels zijn er al vier van die tochten verreden, met iedere keer vijftien scootmobiels. Dit doen wij overigens in samenwerking met Welzijn in Noordenveld, die dit organiseert. Zulke tochten zijn niet alleen leuk, ze zullen steeds belangrijker worden. Mensen worden steeds ouder en dus zullen er meer scootmobiels komen. Het is belangrijk dat die overal terecht kunnen en dat zij er samen op uit kunnen gaan. Vandaar dat wij zulke tochten mede organiseren. Het is goed om te zien dat die tochten zo in trek zijn.’