Henk van den Brink, nieuwe voorzitter IVN afdeling Roden

‘Ik ben zo’n tien jaar geleden bij IVN Roden gekomen. Van huis uit ben ik namelijk een vogelaar. Al sinds mijn tiende ben ik geïnteresseerd in vogels en actief geweest bij verschillende verenigingen die hier iets mee van doen hebben. Ik doe al jaren aan allerlei vogeltelprojecten mee. Daarnaast heb ik mij ook altijd verdiept in planten en dergelijk, maar dankzij de paddenstoel kwam ik bij IVN terecht. IVN Roden heeft namelijk een aparte en effectieve paddenstoelenwerkgroep. Ik vond dat interessant, omdat ik niet zoveel van paddenstoelen wist en toch wel meer wilde weten dan alleen de kleur van een bepaalde paddenstoel. Zo begon mijn tijd bij IVN als het ware. Het is nog steeds zo dat ik op de eerste plaats vogelaar ben, maar planten en paddenstoelen vind ik daarnaast ook zeer interessant.

Als lid van IVN heb je een bijzondere band met de natuur. Dat gaat verder dan slechts belangstelling, ik zou het omschrijven als ‘liefde voor de natuur’. Ik zeg expres liefde en geen belangstelling, omdat dat laatste toch wat te koeltjes klinkt voor hetgeen een IVN-lid doet. Als lid van het IVN ben je toch echt bovengemiddeld met de natuur bezig.
Inmiddels ben ik de nieuwe voorzitter van IVN. Ik ben door aftredend voorzitter Cees Koelewijn aangedragen. Wat ik verwacht? Dat is moeilijk te zeggen. In ieder geval kom ik in een gespreid bedje terecht. Het belangrijkste vind ik, dat wij als IVN de belangstelling van mensen wekken voor de natuur. Dat mensen zich meer en dieper interesseren in hun omgeving.

Ik heb voor mezelf geen concrete doelen gesteld. Ik spring natuurlijk op een rijdende trein. Zolang wij als IVN de mensen in de regio weten te interesseren voor natuur, ben ik tevreden. We zijn een vereniging die mooie dingen doet en actieve leden heeft. Ik hoop dat we in mijn periode van voorzitterschap – net als nu – in rustig vaarwater zullen zitten. .’