Henny Nijenhuis-Kooman

Leek vmh Henny Nijenhuis

Functie: Voorzitter Buurtbelangenvereniging

Nienoordsrand De Koetsiers, Leek

“Nee, een geboren Leekster ben ik niet; oorspronkelijk kom ik uit Zeeland, maar als kind verhuisde ik al snel noordwaarts. In 1980 zijn we hier aan de Diligencelaan in Leek, Nienoordsrand dus, komen wonen. Twee jaar eerder was de buurtvereniging opgericht; we zijn daar meteen lid van geworden. Ongeveer zestig procent van de bewoners is dat, een behoorlijk percentage en we kunnen ons met recht de wijkvertegenwoordiging noemen. Ons ‘werkgebied’ omvat het woongebied tussen de Hoofdstraat in Tolbert en de Midwolderweg. Als voorzitter ben ik de opvolger van Henny Oosterveld. Ons bestuur is actief met als primaire doel het onderhouden van goede contacten in deze buurt. Zo organiseren wij af en toe excursies naar interessante bedrijven in de regio en daarbuiten, houden we, uiteraard zou ik willen zeggen, onze traditionele drukbezochte nieuwjaarsborrel en worden onze vergaderingen goed bezocht. Daarnaast organiseren we meerdere activiteiten, ook voor de jeugd. Onze zomerse barbecue heeft al een zekere faam verworven. Naast activiteiten die de gemeenschapszin in de buurt bevorderen, zijn we zeker ook een belangenvereniging. Zeer alert zijn we vooral op de te ontwikkelen toekomstige activiteiten van het Afval- en Sloopbedrijf Dusseldorp, voorheen Jager. De gemeente Leek is daarbij onze gesprekspartner en ik vind dat we daarmee tot dusver goed door één deur kunnen. Maar we blijven – samen met Dorpsbelangen Midwolde – attent, want het bedrijf staat wel heel dicht bij onze wijk met alle eventuele gevolgen van dien. Ook houden we de vinger nauw aan de pols bij het instellen van het nieuwe HOV(Hoogwaardig Openbaar Vervoer)-traject dat in de toekomst effectief gaat worden. Bijvoorbeeld wat betreft de bushaltes in onze omgeving. Daarbij worden we eveneens goed door de gemeente ondersteund. Datzelfde kan ik zeggen voor het inmiddels ‘afgelopen’ pilot-project inzake inbraakpreventie. We blijven al deze en andere onze buurt betreffende zaken oplettend volgen en willen daarbij meepraten om de buurtbelangen te ‘verdedigen’. Conclusie? Het is heel plezierig om hier te wonen. Dat moet zo blijven, is ons uitgangspunt. Daarvoor blijven we goed met elkaar en betrokkenen communiceren. Mijn taak als voorzitter is daarbij vooral een coördinerende.”