Herfstverschijnselen

Een paar weken geleden betrapte ik twee personen met een Oost-Europees uiterlijk, zo wordt dat dan aangeduid, op het onwettig vergaren van paddenstoelen. Ik heb hier al eens eerder uitgelegd dat je, met toestemming van de grondeigenaar, een champignonbakje vol eetbare paddenstoelen mag verzamelen. Meer mag niet. Daar trokken deze lieden zich weinig van aan. Ik zag dat ze met kennis van zaken al een grote ’shopper’ vol hadden vergaard en wellicht hadden ze ergens een auto staan met nog veel meer paddenstoelen.

Toen ik ze er op aansprak gaven ze weinig sjoege, reden voor mij om de politie te bellen. Om nou direct 112 te bellen vond ik niet kies, maar als je 0900-8844 belt kom je er achter dat het niet werkt. Dat duurde veel te lang, je komt in een wachtstand, en in de tussentijd waren de ’roofvogels’ al gevlogen. Effect had het sowieso niet, want pas twee dagen later belde de alleraardigste wijkagent (voor het Mensingeveld in Roden) Robert Bouma me en zijn advies was om dan toch maar 112 te bellen, zeker wanneer het gaat om een ’heterdaadje’. En dan nog is het afwachten of er prioriteit aan wordt geschonken. Nou moet u niet direct de politie bellen wanneer u iemand een  paddenstoel ziet plukken, maar soms gaat men stelselmatig te werk en worden alle eetbare zwammen, vooral boleten, weggesneden. Dat is best lucratief, want je kunt maar zo voor een paar honderd euro op een dag zwart bijverdienen. Dat is dus niet de bedoeling en dan is het zaak wel te bellen en vooral ook op te letten of er ergens een auto staat (kenteken registreren).

Na eerder veel regen te hebben gehad en daarna warmte en nu weer regen staan er op sommige plekken werkelijk ontzettend veel paddenstoelen. Voor mij is het ook topdrukte, want je probeert zo veel mogelijk gegevens te verzamelen en daarnaast houd ik me bezig met fotografie, omdat ik bezig ben met een paddenstoelengids die aan alle leden en donateurs van IVN Roden gratis wordt verstrekt. Een onderbelichte groep waar mycologen geacht worden zich ook mee bezig te houden is die van de slijmzwammen, myxomyceten genaamd. Op zich zijn het kleine organismen en de namen die ze dragen eindigen dan ook (bijna) altijd op tje: draadwatje, goudbolletje, kroeskopje, lantaarntje, netpluimpje, sporendoosje e.a. Per geslacht zijn er vele van, soms enkele tientallen. In totaal zijn er pakweg 200 slijmzwammen in Nederland bekend. Enkele namen eindigen niet op tje, bijvoorbeeld, Boompuist, Zilveren boomkussen en Heksenboter. De laatste ziet u afgebeeld. Wat ze gemeen hebben is dat ze per individu over een zweephaartje beschikken waarmee ze zich kunnen voortbewegen. Dat doen ze door met al die andere individuen samen te smelten waardoor een zogeheten plasmodium ontstaat. Al voortbewegend eten ze allerlei bacteriën, algen en eencellige organismen waarbij ze een slijmspoor achterlaten. Uiteindelijk vormen ze een vruchtlichaam waarbij sporen worden gevormd die zich daarna door de lucht verspreiden om zich elders te vestigen waarna de cyclus wordt herhaald. Op Google is hierover meer te lezen en zijn spectaculaire filmpjes te zien.

Slecht voorbeeld

In het DvhN ging het vorige week over fietspaaltjes en vooral dat het ondingen zijn. Onze geweldig sportieve wethouder Auwema, die van zijn hobby zijn beroep heeft gemaakt, poseerde bereidwillig fietsend op de Brink in Roden op het trottoir. Dan kun je zeggen: ”Het is voor een fotootje in de krant”, maar je kunt ook stellen dat hij hier een slecht voorbeeld geeft. Wat mij betreft bekeurt wijkagent Bouma hem hier alsnog voor. Deze af en toe vriendjespolitiek bedrijvende wethouder kwam nog een keer slecht voor de dag door voorafgaand aan een rondgang met onder andere een afvaardiging van de Gebruikersgroep Mensinge om knelpunten van een daar voorziene mtb-route te beoordelen, bij anderen de indruk te wekken dat hierover met IVN Roden wel zaken valt te doen. ”Hun houding is minder halsstarrig geworden”. De afspraak was echter gemaakt dat na een bijeenkomst op het gemeentehuis over deze zaak hiervan een verslag zou komen. Daarna zou IVN Roden hierop officieel reageren. De wethouder loopt nu op zaken vooruit en dat is niet netjes en bovendien is zijn uitspraak slechts speculatief te noemen.