Het betere werk

column-cees-vuurwerk

Onder het motto: ’Als je iets doet, doe het dan goed’, kocht ik vorig jaar (illegaal) professioneel vuurwerk en stak het tijdens de vorige jaarwisseling voor ons huis in één keer af en maakte daarna de foto die u hierboven ziet. U kunt zich voorstellen dat het een spectaculair gebeuren was waarvan helaas maar heel weinig mensen hebben kunnen genieten. Ik woon nu eenmaal in een seniorenbuurt en slechts weinigen wagen zich op dat tijdstip buiten. Verstandige mensen zijn dat.

Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die deze inleiding -op de laatste regel na- voor zoete koek slikken, want het is bekend dat het afsteken van professioneel vuurwerk slechts is voorbehouden aan bevoegden. Dan heb je namelijk te maken met het ’Vuurwerkbesluit’ en dat stelt daartoe strenge eisen om ongelukken te voorkomen. Voor het afsteken is bijvoorbeeld een ’Ontbrandingstoestemming’ nodig die aangevraagd moet worden bij het bevoegd gezag (de provincie, i.c. Gedeputeerde Staten), waarna in de gemeente waar het vuurwerk plaatsvindt het college van B&W nog een ’Verklaring van geen bezwaar’ dient af te geven. Zelf heb ik helemaal niets met vuurwerk, heb dat ook nooit gehad en er dus geen cent aan uitgegeven. Als klein jongetje, van misschien 8 jaar, kreeg ik van mijn ouders een keer sterretjes om er tijdens een jaarwisseling mee op straat te paraderen. Ik weet nog goed dat ik me er een beetje voor geneerde en halverwege de trap -we woonden driehoog- wachtte tot het zaakje was gedoofd. Zo jong als ik was wilde ik me er niet mee op straat vertonen. Dat was trouwens nog in een tijd dat slechts enkelen zich vuurwerk konden veroorloven. De jeugd moest het toen doen met kleine blikjes met carbid dat wat knalwerk veroorzaakte. Pas sinds de jaren zestig werd als gevolg van de toenemende welvaart steeds meer vuurwerk afgestoken. Met alle negatieve gevolgen van dien.

Dat zelfs die ’onschuldige’ sterretjes tot een verschrikkelijk ramp kunnen leiden bewees de ’Cafébrand van Volendam’ toen een jongeling in 2001 onbedoeld met een bundel sterretjes een enorme brand veroorzaakte. Daarbij kwamen 14 mensen om, meest jongeren, en moesten 241 mensen, van wie er 200 ernstig gewond waren, in ziekenhuizen worden opgenomen. Als gevolg daarvan zijn velen voor het leven verminkt en lijdt menigeen aan een posttraumatische stressstoornis. En dan had je in mei 2000 de vuurwerkramp in Enschede, gevolg: 23 doden, 950 gewonden, 200 woningen geheel verwoest. En dat omdat we een feestje willen vieren tijdens de jaarwisseling. Het is niet voor niets dat steeds meer mensen pleiten voor het afschaffen van consumentenvuurwerk. Twee weken geleden werd er in het programma PAUW over gediscussieerd en kwamen verschillende partijen aan het woord. Onder hen een vuurwerkhandelaar van wie je van tevoren weet hoe die er in staat en dat gold ook voor een oogarts die uit de praktijk kon vertellen dat er jaarlijks tijdens de jaarwisseling 700 gewonden zijn. Zevenhonderd! Een moeder maakte de meeste indruk op me. Haar zoon had het zicht in één oog gedeeltelijk en in het andere geheel verloren. Zij vroeg zich verbijsterd af waar we het over hebben: ”Een feestje, hoezo een feestje, met zoveel ellende?”.

De discussie over het afschaffen van consumentenvuurwerk zal nog wel even duren, maar dat het er een keer van gaat komen lijkt onvermijdelijk. De IVN-afdelingen in Noordenveld (Norg, Peize en Roden) mengen zich ook in deze discussie en boden wethouder Kosters enkele maanden geleden al een document aan tijdens het reguliere overleg van de afdelingen met de gemeente. Dit document was opgesteld door een lid (een oogarts) van de Milieuwerkgroep van IVN Roden en het was goed dat alle IVN afdelingen in de gemeente Noordenveld zich achter de inhoud van het stuk schaarden. Deze oogarts is in de Krant al uitvoerig aan het woord geweest en rekende af met allerlei meningen die over deze materie bestaan. Zo kun je consumentenvuurwerk geen traditie noemen en al zou het dat zijn dan kun je het (net als wilde dieren in het circus) afschaffen. Wel stelt het IVN dat ter compensatie tijdens de jaarwisseling centraal een vuurwerkshow kan worden aangeboden door de gemeente. Het is aan de politiek om knopen door te hakken. Pas als dat gebeurt kun je spreken over ’Het betere werk’.