‘Het bevalt me hier best’

Norg KO Siegers

De Garve viert feest

NORG – Wooncentrum De Garve bestaat dit jaar precies 25 jaar. Het bestuur van de Bewonerscommissie besloot dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan. En dat is prima gelukt. Onlangs werden er enkele activiteiten voor de bewoners georganiseerd.
In de ochtenduren was er een gezamenlijk koffiemoment. In een volle recreatiezaal werden de bewoners welkom geheten door de leden van de Bewonerscommissie en door voorzitter Auke Siegers. ‘Een plechtig moment en een bijzondere dag voor ons allen,’ gaf hij aan. ‘Gelukkig voor ons hebben de initiatiefnemers eind jaren tachtig doorgezet. In 1988 ging de eerste schop de grond in. In 1989 kwam de eerste bewoonster. Het wooncentrum voldoet nog steeds en dat naar ieders volle tevredenheid. De onlangs gerenoveerde keuken en het nieuwe meubilair in de recreatiezaal getuigen daarvan. Nog steeds organiseren wij hier veel verschillende activiteiten. De Garve is een gemeenschap met alles er op en er aan. Nog steeds zijn de voordelen van een wooncentrum als de onze groter dan de nadelen. Er is altijd iemand met een luisterend oor. Onze Bewonerscommissie zal de belangen van de bewoners van ons complex niet uit het oog verliezen,’ liet Auke Siegers weten.
Niet alleen bewoners waren er in de ochtenduren te vinden in de recreatiezaal. Ook de verhuurder WoonZorg was er, medewerkers van verzorgingstehuis De Wiekslag, enkele oud-beheerders van De Garve, de gemeente in de persoon van wethouder Henk Kosters en de buurtwerker van WiN was aanwezig. Aafke Popken – Venekamp kreeg bloemen. Zij was de eerste bewoonster van De Garve en vindt het ook nu nog na 25 jaar er erg plezierig. ‘Nog steeds woon ik op hetzelfde plekje en heb het er erg naar mijn zin. Het bevalt mij nog steeds. Wat anders is geworden in de loop van de jaren is de leeftijd van de bewoners. Die ligt een stuk ouder dan in het begin. Maar bovenal, het bevalt me hier best,’ zegt Aafke Popken – Venekamp tevreden.
Het 25-jarig jubileum kreeg in de middaguren nog een vervolg in café Zwaneveld in Norg. Vele bewoners genoten van een dameszanggroep uit Borger. ‘Vooral de accordeonist was geweldig,’ zei bestuurslid Willem Hadderingh. ‘We hebben goed meegezongen. Daarna was er nog een uitstekend verzorgd warm- en koudbuffet. Al met al zijn we om 19.30 uur zeer voldaan naar huis gegaan.’