‘Het blijft een ‘klere’zooi’

LEEK- ‘Opa, ik heb gisteren op dat ijs gelopen’. Terwijl we naar school fietsten wees hij in de diepte naast ons. Ik kreeg zowat een rolberoerte. Naast ons was een brede vaart met behoorlijk diep water. Naar mij idee zou een eend nog door het zo te zien flinterdunne laagje ijs zakken. ‘Dat mag je nooit weer doen, het is levensgevaarlijk’, sprak ik hem op strenge toon toe. Hopelijk begreep hij het en hoefde ik niet na elk nachtvorstje ongerust te zijn. Of we ongerust moeten zijn over het aantal brandweerlieden in de gemeente Leek was één van de vragen die tijdens de raadsvergadering werd gesteld. Dit n.a.v. een landelijk onderzoek onder brandweerlieden. Uit dit onderzoek bleek dat de spuitgasten zich grote zorgen maken over eigen veiligheid en die van de burgers. Sinds de reorganisatie in 2010 zouden er bij branden, ongelukken en andere incidenten vaak te weinig professionele mensen uitrukken. De helft van de ondervraagden vindt dit een onaanvaardbaar risico. Burgemeester Hoekstra die o.a. brandweerzorg in zijn portefeuille heeft, kon vragensteller VVD’er Jan van der Laan geruststellen. Ondanks dat er twee brandweervrijwilligers van Leek waren vertrokken naar vaste banen bij de brandweer elders in de provincie, maakte hij zich geen zorgen over nieuwe aanwas. Volgens Hoekstra zijn er zeer goede contacten tussen de brandweercommandant van Leek en het Leekster bedrijfsleven, waardoor er vaak nieuwe aanmeldingen komen. Een hele geruststelling voor de Leekster bevolking en een tegenvaller voor hen met de lonkende lucifers in de broekzak. Na mijn vorige column waarin ik schreef over de fontein die in het water bij de sluis zal komen, was het logisch dat er door D’66 werd gevraagd naar ‘hoe dit te gaan betalen en uit welke pot met geld’. Dit naar het oude, maar nog altijd actuele liedje, gezongen door Bob Scholte ‘Wie zal dat betalen, wie heeft dat besteld, wie heeft zoveel ping ping ping, wie heeft zoveel geld?’ Wethouder Rien Honnef gaf het verlossende antwoord op de vraag over uit welk potje het ‘slijk der aarde’ komt. Het blijkt dat nu bijna alle werkzaamheden aan het fonkelnieuwe centrum van Leek zijn voltooid, er onder de financiële streep nog geld over is. Eén van de dingen die van dit overgebleven bedrag nog kan worden gerealiseerd is het plaatsen van de fontein in het water bij het monument /de sluis. Ook is het waarschijnlijk mogelijk om van het resterende geld de straatverlichting op het parkeerterrein bij het Samuël Levieplein aan te pakken. Dit door de nog aanwezige oude uitvoering te vernieuwen, zodat alle verlichting gelijk is. Wat het winkelcentrum betreft, een motie van GroenLinks, met ondersteuning van het CDA, met als onderwerp bezorgdheid over een eventueel Factory Outlet Center (FOC) in Assen werd voortijdig ingetrokken. Dit omdat van tevoren bleek dat er niet voldoende draagvlak was. Wel werd het onderwerp op de agenda geplaatst. Volgens VVD’er Tanja Haseloop had haar partij zelf al de zorgen overgebracht, maar stelde tevens de vraag, ‘mocht er een aanvraag komen om veel grond in Leek te kopen met de bedoeling een soortgelijk centrum te vestigen, wat doen we dan?’ Tja, wat dan …? Koos Siegers van de Christen Unie voelde een soort spagaat. (Ai! Au!) Ondanks dat het Leekster centrum niet echt gevuld is, vinden ze een dringend schrijven niet nodig. Het CDA vindt dat de hele raad achter de ondernemers van Leek moet gaan staan. D’66 is ervan overtuigd dat het Leek zal raken en de PvdA vindt o.a. dat we ons niet moeten bemoeien met het vestigingsbeleid van Assen. Het college heeft eerder samen met Noordenveld haar verontrusting uitgesproken over de plannen van Assen. Uit een onderzoek blijkt dat ook de Leekster middenstand last zal krijgen van het FOC. Het blijft een ‘klere’zooi toch? ‘Ik groet u’. ‘Moi’.