‘Het debat in de raadsvergadering en het dualisme kan beter’

Geen vierde termijn voor Henk Koekkoek

RODERESCH – Over minder dan een jaar staan de gemeenteraadsverkiezingen weer voor de deur. Dat betekent dat politieke partijen zich weer bezig houden met het opstellen van kandidatenlijsten en dat raadsleden zich beraden op hun toekomst. Eén ding is zeker, fractievoorzitter Henk Koekkoek van Lijst Groen Noordenveld keert na de verkiezingen niet terug in de raad. Hij stelt zich niet opnieuw verkiesbaar, zodat hij meer tijd zal hebben voor zijn werk en de tuin.

‘Ik raakte politiek betrokken in 2007,’ geeft Koekkoek aan. ‘Toen waren er al plannen voor het doortrekken van de Maatlanden over de sportvelden en het Hullenbosje. Ik wandelde daar wel met de hond en dacht: hoe verzinnen ze het?’ Hij woonde een bijeenkomst over de plannen bij en raakte zo betrokken bij de Vereniging Groen Noordenveld, die zich verzette tegen de toenmalige plannen rond Roden-Zuid en zich hard maakte voor het behoud van natuur en landschap. Koekkoek woonde een paar steunfractiebijeenkomsten van GroenLinks in de gemeente bij, om te kijken of de politiek iets voor hem was en of hij steun kon krijgen voor de opvattingen van de vereniging. ‘Ik had al snel door dat we daar de oorlog niet mee zouden winnen,’ geeft hij aan. ‘Als puntje bij paaltje kwam, gingen ze toch mee met de gevestigde orde in Noordenveld.’

Daarom richtte Koekkoek in november 2009 zelf de partij Lijst Groen Noordenveld op, samen met Pierre Baas en Harry Waals. Speerpunten waren onder meer inwonersparticipatie, groen en gezonde gemeentelijke financiën. Nog geen half jaar later kwam de partij verrassend met vier zetels in de Noordenveldse raad. ‘Dat had niemand verwacht,’ lacht Koekkoek. ‘Voor een aantal mensen was het een persoonlijke nederlaag. Ze zaten niet te wachten op nieuwkomers.’ Nu, elf jaar later, is Koekkoek het enige overgebleven raadslid van die eerste lichting van LGN.

De fractievoorzitter van LGN is trots op wat zijn partij in al die jaren heeft bereikt: ‘We hebben een leuke partij met een relatief grote steunfractie. Inwoners worden nu beter betrokken bij het beleid en partijen lijken meer respect te hebben voor groen.’ Daarnaast is hij blij dat er op initiatief van zijn partij een raadsakkoord is gekomen en dat het initiatiefvoorstel over onafhankelijke cliëntondersteuning van zijn LGN-collega Tineke Nieboer is aangenomen. Koekkoek merkt ook dat er meer discussie mogelijk is in de raad, zelfs binnen de coalitie. Hij is echter ook kritisch: ‘Het debat in de raadsvergadering en het dualisme kan beter. Ik merk vaak dat de coalitie punten wil doordrukken en dat er meer oog is voor de orderegels, dan voor het debat.’ Volgens hem is de gemeente te ambitieus, vooral waar het bouwplannen betreft. ‘Die leggen veel beslag op de gemeentelijke organisatie, maar leveren uiteindelijk weinig op. Dat is inefficiënt en kleinere bouwplannen schieten erbij in, terwijl vrijwel niemand daar bezwaar tegen heeft.’ Ook komen steeds weer dezelfde punten terug. Daarbij denkt Koekkoek niet alleen aan Roden-Zuid, maar ook aan bezuinigingsideeën die steeds opnieuw uit de oude doos worden gehaald. ‘Dan denk ik: wees toch eens creatief, we kunnen toch ook iets nieuws verzinnen?’

Koekkoek heeft de jaren in de gemeenteraad echter vooral als heel leerzaam ervaren. ‘Ik heb geleerd hoe alles werkt in de lokale politiek en hoe belangen in de gemeente een rol spelen voor iedereen.’ Ook verdiepte hij zich dankzij zijn raadswerk in onderwerpen waar hij zich anders nooit mee bezig zou hebben gehouden, zoals de gemeentelijke financiën: ‘Dat zijn ingewikkelde dingen. Soms lijken dergelijke onderwerpen op het eerste gezicht heel saai, maar er is altijd een achterliggende gedachte. Het is mooi om die eruit te kunnen pikken.’ Koekkoek adviseert iedereen dan ook om voor vier of acht jaar de raad in te gaan: ‘Kies een leuke partij, waarbij je je echt thuis voelt. Wie een warm hart heeft voor natuur en landschap is van harte welkom bij LGN.’

Toch heeft het raadslidmaatschap ook minder prettige kanten. Zo vindt Koekkoek de combinatie van een fulltime baan en het fractievoorzitterschap soms lastig. ‘Daardoor mis je weleens dingen, omdat je niet snel genoeg kunt reageren. Ik heb soms het idee dat je altijd beschikbaar moet zijn.’ Ook merkt hij dat de druk steeds groter wordt, met steeds meer bijeenkomsten en vergaderingen. Koekkoek: ‘In de loop der tijd werden bepaalde vergaderingen minder leuk. Dan vraag ik mij weleens af: moet ik hier nu tijd aan besteden?’

Weliswaar is Koekkoek vanaf maart 2022 niet meer te zien in de Noordenveldse gemeenteraad, hij blijft wel betrokken bij LGN. Hij hoopt vanaf april volgend jaar deel uit te maken van het bestuur van de partij. Koekkoek ziet in de toekomst zeker een rol voor LGN weggelegd, zeker nu het college de plannen voor Roden-Zuid weer nieuw leven in heeft geblazen. ‘Een paar jaar terug dachten we: het gaat best goed in Noordenveld. Er waren toen weinig grote bouwplannen, het ging financieel goed en ook werden inwoners beter betrokken bij planvorming,’ aldus Koekkoek. ‘Deze raadsperiode begon nog heel positief, maar uiteindelijk is nog niet de helft van de ambities verwezenlijkt. Nu zijn we weer terug bij af, want financieel gaat het niet goed en ook qua inwonersparticipatie is er nog veel te winnen. Voor LGN is het zaak om inwoners te betrekken bij de politiek en ervoor te zorgen dat de hausse aan woningen niet het groen opslokt.’ Het doortrekken van de Maatlanden lijkt na de oordeelsvormende vergadering weliswaar van de baan, maar er is nog altijd een aantal partijen voor woningbouw in Roden-Zuid. Koekkoek: ‘Voor ons is dat absoluut geen optie.’