Het ‘dorp’ Oostindie

Column 35

Lezers van De Krant hebben het de afgelopen weken kunnen volgen. Het college van burgemeester en wethouders van Leek is bezig aan een dorpenronde. Mooi natuurlijk. Want een rondje langs de dorpen is voor de bestuurders de uitgelezen mogelijkheid om in contact te komen met de dorpsbewoners en -voor zover er nog iets aan schortte- de banden aan te halen met de plaatselijke dorpsbelangenverenigingen. Met een heel college een dorp bezoeken geeft ook gewicht aan het hele gebeuren. Men laat het dorp zien dat het écht mee telt. Een delegatie dorpelingen leidt het college rond en geeft aan waar het in het dorp aan schort en wat er misschien verbeterd kan worden. De portefeuillehouder kan het in zich opnemen en komt heel wat wijzer terug op het gemeentehuis. Met relevante feedback direct vanuit de bevolking. Aan de andere kant wordt het dorp op de hoogte gebracht van lopende zaken en belangrijke politieke items die (binnenkort) op de agenda verschijnen. De Leekster politiek bindt het dorp aan zich en weet direct wat er binnen de gemeenschap leeft. Niets mis mee. Sterker nog, meer colleges zouden dit moeten doen, zo niet alle.

Dan verschijnt er een persbericht vanuit de gemeente Leek dat het college op bezoek gaat in Oostindie. ‘Oostindie?’, vraag ik mij af. Dat is toch niet één van de acht Leekster dorpen? Gefronste wenkbrauwen dus. Want waarom Oostindie bezoeken? Een korte googlesessie bevestigt mijn vermoeden. Nee, Oostindie is geen dorp. Het is een nieuwbouwwijk aan de rand van Leek richting Zevenhuizen. Na Oostwold en Enumatil bezoekt het college een woonwijk. En zelfs dat nog niet echt, want bij gebrek aan een eigen dorpshuis of buurtcentrum wordt de bijeenkomst gehouden in Sportcentrum Leek, een paar honderd meter buiten de woonwijk. Op zich valt de keuze om Oostindie aan te doen nog wel te verdedigen. De wijk is in beweging, zoals dat heet. Er wordt nog altijd volop gebouwd en er zal ongetwijfeld een heleboel te vertellen zijn aan de wijkbewoners. Alleen al de plannen om het uit-de-tijd-zijnde betonnen kippenhok waar de brede school in is gevestigd af te breken, en te vervangen voor iets deugdelijks is al genoeg aanleiding om de wijk een bezoekje te brengen. Toch blijft er een enigszins naar smaakje hangen aan het persbericht. Leek heeft jaren geleden vol ingezet op de nieuwbouwwijk. Meer dan vol zelfs. Twee scholen zijn uit het centrum verplaatst richting Oostindie, waarmee het jonge leven uit het centrum werd weggezogen. Grijs is de kleur die is overgebleven. Er werd een sportcomplex gerealiseerd aan de rand van de nieuwe woonwijk en een prima busverbinding aangelegd. Nieuwbouwwijk Oostindie heeft de afgelopen tien jaar gekregen waar de meeste dorpen alleen maar van kunnen dromen. Meer ook dan de meeste andere wijken toebedeeld kregen. Het collegebezoek benadrukt het meten met twee maten. Oostindie is een woonwijk met dorpsprivileges. Onder de vele ‘kinderen’ van de gemeente hèt oogappeltje. Toegegeven, het is een schitterende wijk geworden. Het heeft weliswaar veel voeten in aarde gehad en de realisatie heeft ook zeker ‘eventjes’ geduurd, door de crisis zelfs langer dan gepland, en er hebben zich inmiddels ook genoeg particulieren en bedrijven op stukgebeten, maar het is gelukt: een prachtig nieuw stukje Leek. Met dorpsprivileges dus, want anders kan het bezoek van het voltallige college aan Oostindie niet worden uitgelegd. Ik ben benieuwd of de bezoekjes van het college van burgemeester en wethouders aan Enumatil, Oostwold en Oostindie een vervolg krijgt in Rodenburg, Nienoordsrand, Diepswal en het centrum. Al was het alleen maar om de schijn te vermijden dat de gemeente net iets trotser is op de ene woonwijk dan op de andere. Per slot van rekening vindt niemand het leuk om het achtergestelde stiefkindje te zijn.

Meediscussiëren over de herindeling of jouw mening laten horen? Laat het weten op Twitter @richardlamberst!