‘Het gaat hier niet zomaar om een griepje’

Nog geen duidelijk dalende coronatrend in Noordenveld

NOORDENVELD – Hoewel de gemeente Noordenveld het momenteel relatief beter doet dan de rest van Nederland, baart de situatie rondom het coronavirus burgemeester Klaas Smid zorgen. ‘De laatste tijd is het gelukkig rustiger geworden wat betreft besmettingen. Maar Drenthe zit op de grens van “ernstig” en “zeer ernstig”. Dat is erg zorgelijk.’

Vanuit een nagenoeg leeg gemeentehuis laat Smid weten het contact en de synergie met medewerkers zeer te missen. ‘Het informele contact mis je heel erg. In dat opzicht is het erg schraal.’ Toch weet Smid dat het minder kon zijn. ‘Wij hebben niets te klagen als je het vergelijkt met de mensen in de zorgsector.’

Wél ziet hij mogelijkheden. ‘Eén van de lessen die je leert van deze coronaperiode, is dat je digitaal meer kunt dan je al deed. Vergaderingen en bijeenkomsten kunnen soms best digitaal gebeuren. Dat bespaart reistijd. Maar soms is het gewoon beter om elkaar in de ogen te kunnen kijken. Een combinatie van thuiswerken en buitenshuis werken, is voor sommigen de ideale oplossing.’

Ondanks de maatregelen die in het gehele land van kracht zijn, ziet Smid geen dalende trend in het aantal besmettingen. ‘De ene helft van de experts zegt nu dat we geduld moeten hebben, terwijl de andere helft roept om een verregaande lockdown. In Noordenveld is het de laatste week relatief rustig gebleken, maar ook hier waart het virus rond.’

Deze week moet uit een tussenevaluatie blijken of de huidige maatregelen enig effect hebben. ‘Dat is een belangrijk meetmoment’, weet Smid. ‘Ik maak me er vooral ongerust over of wij de zorg in de benen kunnen houden. Dat gaat de komende tijd heel spannend worden.’

Mocht het virus niet afvlakken, dan bestaat de kans dat Nederland in een totale lockdown terecht komt. Smid is niet per se een groot voorstander van een totale lockdown. ‘Maar als je zeker weet dat je het virus flink kan indammen, is een totale lockdown van twee of drie weken misschien een oplossing. Dat weet je echter niet, dus dat maakt het heel lastig. Ik hoop vooral op een uitbreiding van de testcapaciteit. De opkomst van sneltesten en coronateststraten kan op zich al veel helpen. Het virus is op deze manier niet in bedwang, meer en nog sneller testen zou zeker helpen.’

De verdeeldheid onder inwoners wordt echter groter, merkt ook Smid. ‘Niemand heeft de waarheid in pacht. Het naleven van de maatregelen gaat hier in Noordenveld redelijk goed. We hebben nog maar weinig gezien dat de regels écht niet werden nageleefd.’ Verhalen van mensen die het virus afdoen als een griepje, worden door Smid van de hand gewezen. ‘Was het maar een simpel griepje.’

Het bieden van perspectief is ondertussen belangrijk. ‘De crisis duurt al lang, maar op deze manier lijkt het alleen maar langer te duren. We weten niet naar welke situatie we straks toegaan en we wat we straks wel en niet mogen. Het kabinet moet mensen perspectief bieden. Maar dan moet er ook perspectief zijn natuurlijk.’

Voorzichtigheid blijft geboden. ‘Wat het daarbij extra lastig maakt, is dat je ook zonder klachten het virus kan hebben en besmettelijk kan zijn. Juist daarom moeten we alert en voorzichtig zijn. De richtlijnen vanuit het Rijk gelden niet voor niets. Het gezond verstand moet bij eenieder de boventoon blijven voeren.’

Het lijkt een gebed zonder einde, geeft ook Smid toe. ‘Maar ik probeer het positief te blijven bekijken. Als ik kijk naar onze eigen gemeente, dan zie ik dat men de ernst van de situatie inziet en de maatregelen zo goed mogelijk probeert na te leven. Dat stemt mij positief.’